U Ambasadi Ruske Federacije u Crnoj Gori, dana 29. novembra 2016. godine, održan je sastanak, povodom inicijative Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju SO-e Berane, vezano za organizovanje kulturne manifestacije Dani ruske kulture u Beranama. Sastanku su u ime Ambasade prisustvovali: zamjenik Ambasadora, Vladimir Gurko, prvi sekretar Ambasade, Aleksandar Belčenko i šef protokola, Elizaveta Borisova, a u ime SO- e Berane: Predsjednik Skupštine opštine Berane, Goran Kiković, predsjednik Odbora za međuopštinsku i međunarodnu saradnju, Jugoslav Račić i sekretarka Skupštine, Jasmina Đukić.

Dogovoreno je da Opština Berane u skladu sa Sporazumom o saradnji Opštine Berane i Kostromske oblasti i Ugovorom o razvoju prijateljskih odnosa između Kostromske oblastne Dume (Ruska Federacija) i Skupštine opštine Berane (Crna Gora), u narednom periodu, preduzme potrebne aktivnosti u pravcu realizovanja obaveza iz Ugovora, prevashodno onih koje se odnose na oblast kulture.

print