Delegacija Misije OEBS-a posjetila je danas našu Opštinu i tom prilikom sastala se sa potpredsjednikom opštine, Markom Lalevićem.

Na sastanku su razmijenjena mišljenje o ukupnoj situaciji u opštini s posebnim aspektom  i osvrtom na položaj mladih i ženskom preduzetništvu.

Potpredsjednik opštine je izrazio očekivanje da će opštinske kancelarije za mlade privući pažnju OEBS-a i drugih međunarodnih organizacija u cilju podrške mladih za razne vidove obuka, seminara i edukacija.

Karen Gainer, savjetnica za politička pitanja OEBS-a u Crnoj Gori iskazala je generalno interesovanje za lokalnu vlast i lokalne prilike u opštini i najvila mogućnost saradnje u nekoliko oblasti.

Sastanku su prisustvovali Filip Milačić, politički savjetnik misije OEBS-a u Crnoj Gori, Dubravka Jovančević, v.d šefica kabineta predsjednika opštine i Maja Pešić, pomoćnica sekretara za investicije i projekte.