U amfiteatru Gimnazije je održana debata na temu strožijeg kažnjavanja povratnika sa stranih ratišta, u organizaciji Đačkog parlamenta a na inicijativu Kancelarije za mlade, a u cilju prevencije radikalizacije i nasilnog ekstremizma mladih.

Debateri su izložili pro et contra argumente, koji su se bazirali na poštovanju ljudskih prava i slobodnog izbora. I propozicioni i opozicioni tim su pripremili dobre argumente, iako je opozicioni tim imao daleko teži zadatak da se suprotstavi tezi da povratnike sa stranih ratišta treba strožije kazniti po povratku u matičnu državu.

Debata nije imala zvaničnog pobjednika, jer se tokom izlaganja argumenata vidjelo da je propozicioni tim u prednosti. Nakon toga su uslijedili komentari Marka Radojevića, profesora  i Marijete Mojašević, savjetnice za mlade opštine Berane. Takođe su i drugi učenici dali svoj doprinos raznovrsnošću argumenata.

print