Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама одржала је „Дан отворених врата“, у малој сали Општине Беране са почетком у 12 часова. Током отвореног састанка, Зоран Јојић и Вида Ивановић представници Комисије, Нада Лабудовић – Софтић, представник општинског Савјета за сарадњу са НВО и Ремзија Рамусовић, самостални савјетник за сарадњу са НВО, давали су потребне информације о учешћу невладиних организација и удружења на јавни конкурс за расподјелу средства намијењеним НВО сектору са сједи штем у Беранама. Састанку су присустовали предствници десетак невладиних организација.

Комисија је, да подсјетимо, расписала јавни конкурс 11.05.2018. године за расподјелу укупно 30.000 еура, а захтјеви и пројекти, са потребном документацијом подносе се закључно са 9. јуном. Право учешћа на Конкурс имају невладине организације које су, до дана расписивања Конкурса, регистроване у Црној Гори, а имају сједиште у Беранама.

Комисија је за приоритетне области које ће имати предност при оцјењивању и доношењу одлуке о финансирању пројекта невладиних организација у текућој години је утврдила два приоритета: област унапријеђења рада органа локалне управе, остваривање принципа транспарентности и одговорности у раду органа и област очувању животне средине и одрживог развоја.

Минималан износ средстава који се додјељује за пројекат невладиној организацији, не може бити мањи од 50% од траженог износа за финансирање одобреног пројекта док максималан износ додијељених средстава за пројекат невладиној организацији, не може износити више од 20% од укупног износа предвиђеног Буџетом за финансирање пројеката невладиних организација .

Расподјелу средстава вршиће Комисија за расподјелу средстава невладиним организацијама Општине Беране у саставу: Раде Кљајић, предсједник; Јојић Зоран, члан; Вида Ивановић, члан; Зоран Миловић, члан; Маринко Барјактаровић, члан; Анђела Кнежевић, члан и Велимир Ралевић, члан.