Na incijativu Centra za socijalni rad, a u organizciji opštinske Kancelarije za mlade održan je Dan otvorenih vrata na temu nasilje u porodici.

Službenice Centra su iznijele zakonska rješenja a kasnije su, zajedno savjetnicom za mlade Marijetom Mojašević, dali praktične primjere.

Učenici gimnazije „Panto Mališić“ su bili ciljna grupa i dobri sagovornici, jer je ideja i bila da se mladi što više uključe u diskusiju o nasilju u porodici kao gorućem socijalnom problemu.