Na osnovu člana 19 i 66 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Sl. list CG“-Opštinski propisi br. 22/12)

S  a  z  i  v  a  m

ČETVRTU REDOVNU SJEDNICU  SKUPŠTINE  OPŠTINE  BERANE

za četvrtak, 27. decembar 2018. godine

Sjednica će se održati u velikoj sali za sjednice SO-e,  sa početkom u 11,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

1. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja;
2.Predlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o budžetu opštine Berane za 2018. godinu; (Prilog i Mišljenje )
Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj
3. Predlog Odluke o utvrđivanju naknade za rad organa upravljanja u javnim ustanovama i društvima sa ograničenom odgovornošću čiji je osnivač Opština Berane;
Izvjestilac: sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti
4. Predlog Odluke o davanju na upravljanje i korišćenje opštinskih i nekategorisanih puteva na teritoriji opštine Berane
Izvjestilac: vd sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove i saobraćaj
5. Predlog Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja-zvanja počasni građanin Opštine;
Izvjestilac: predstavnik predlagača
6. Predlog Odluke o dodjeljivanju javnog priznanja-zvanja počasni građanin Opštine
Izvjestilac: predstavnik predlagača
7. Predlog Odluke o izmjeni Odluke o podizanju spomen obilježja postavljanjem spomen objekta spomenika maršalu Georgiju Konstantinoviču Žukovu;
Izvjestilac: predstavnik predlagača
8. Izbori i imenovanja

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na  telefon   235-319.

SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

Broj: 02-030-670
Berane, 17.12.2018.g.

Predsjednik Skupštine

Novica Obradović,s.r