БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ
Одлука о финансирању политичких субјеката за 2020 годину
Одлука о финансирању политичких субјеката за 2020 годину-женске организације
 Извјештај за политичке партије за период 01.01.2020-29.02.2020. године

Извјештај за политичке партије за период 01. 01. 2020 – 31. 03. 2020 године

Извјештај за политичке партије за период 01. 01. 2020 – 30. 04. 2020 године

Извјештај за политичке партије за период 01. 01. 2020 – 31. 05. 2020 године

Извјештај за политичке партије за период 01. 01. 2020 – 30. 06. 2020 године

Извјештај за политичке партије за период 01. 01. 2020 – 31. 07. 2020 године

Извјештај за политичке партије за период 01.01.2020. – 31.08.2020. године

Извјештај-за-политичке-партије-за-период-01-01-2020-30-09-2020 године

Извјештај за политичке партије за период 01.01.2020. – 31.10.2020. године

Извјештај за политичке партије за период 01.01.2020. – 30.11.2020. године

Извјештај-за-политичке-партије-за-период-01-01-2020-31-12-2020 године

Извјештај за I квартал 2020. године

Извјештај за II квартал 2020. године

Извјештај за III квартал 2020. године