Na inicijativu v. d. predsjednika Opštine Berane Marka Lalevića održan je hitan sastanak rukovodstva Opštine Berane i poslanica parlamentarne većine u Skupštini Crne Gore – Jovankom Bogavac, Jelenom Božović i Milosavom Paunović povodom predloga Zakona o budžetu za 2021. godinu sa posebnim osvrtom na kapitalni budžet i projekte koji se finansiraju preko Uprave javnih radova, kao i umanjeni iznos sredstava iz Egalizacionog fonda za 2021. godinu koji je opredijeljen Opštini Berane.

Saopštenje sa sastanka prenosimo integralno:

„Opštini Berane Egalizacioni fond predstavlja značajan prihod, i gotovo iznosi trećinu budžeta, u ranijim godinama i preko 40% ukupnog budžeta. Obzirom na tu činjenicu da je definitivno taj prihod od krucijalnog značaja za normalno funkcionisanje, moramo napomenuti da je na osnovu novog Zakona o finansiranju lokalne samouprave a nadalje i Pravilnika o načinu raspodjele sredstava iz Egalizacionog fonda i načinu korišćenja neraspoređenih sredstava fonda, našoj opštini u značajnoj mjeri umanjena raspodjela iz sredsatava Egalizacionog fonda u odnosu na raniji Zakon i Pravilnik.

Sa nekadašnjih 12,66% ukupnog E“galizaciong fonda u 2018. godini, procenat je pao ispod 9,50% i konačno u 2021. godini 9,05. 2018. godine 12,66% – 4.395.000,00 evra (Stari Zakon i Pravilnik).2019. godine 9,67% – 3.617.000,00 evra (manje 778.000,00 evra)2020 godine 9,58% – 3.280.000,00 evra ( manje 337.000,00 €) 2021. godine 9,05% – 3.167.000,00 € (manje 113.000,00 evra) ukupno manje 1,228,000,00 evra u odnosu na 2018. godinu.

Znajući da sredstva Egalizacionog fonda na godišnjem nivou iznose oko 35 miliona evra, lako je proračunati da je novim Zakonom i Pravilnikom Opština Berane dobila umanjenje od preko milion evra na godišnjem nivou, a u pitanju su 3 godine, pa samim tim novim zakonom smo za poslednje 3 godine dobili manje preko 3 miliona evra, što je na nivou jednogodišnjih prihoda od Egalizacionog fonda, a od izuzetnog je značaja za normalno funkcionisanje naše opštine.

Takođe zabrinjava i vrlo mali broj projekata koji je predviđen za finansiranje iz kapitalnog budžeta preko Uprave javnih radova za našu opštinu.

Poslanice Koalicije za „Budućnost Crne Gore“ i odbornice vladajuće većine u lokalnom parlamentu upoznate su sa svim aktivnostima koje je Opština Berane do sada preduzela na predlaganju projekata za finansiranje iz kapatalnog budžeta Crne Gore, a koji su dio Strateškog plana Opštine Berane i smatramo da Vlada Crne Gore treba da ih uzme u razmatranje i uvrsti u budžet za 2021. godinu.

Dogovoreno je da se kompletna dokumentacija o kandidovanim projektima za 2021. godinu, koju je Opština Berane uputila Vladi Crne Gore, dostavi poslanicama kako bi kroz poslanička pitanja, diskusije i podnošenje amandmana Odboru za ekonomiju, finansije i budžet u Skupštini Crne Gore pokušali da uvećaju iznos sredstava za realizaciju bar nekih od projekata koje je Opština Berane predložila“, zaključuje se u saopštenju sa sastanka.

Sastanku su prisustvovali predsjednik Skupštine opštine Berane Novica Obradović, sekretar za finansije i ekonomski razvoj Bojan Radošević, arhitekta u Službi glavnog gradskog arhitekte Milica Osmajlić, savjetnica u Sekretarijatu za investicije i projekte Danka Golubović i savjetnica u Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti Milica Račić.