U okviru prvog poziva Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014-2020. godine, za čiju je realizaciju opredijeljeno preko 2,7 miliona eura Opština Berane je potpisala Ugovor o grantu koji se odnosi na realizaciju projekta „Zelena ostrva“.

Projekat se tiče zaštite životne sredine i realizovaće se u narednih 30 mjeseci. Ukupna vrijednost Ugovora je 469.816,92 €, a vrijednost donacije iznosi 399.215,22 € što čini 84,97% od ukupne vrijednosti ugovora.

Na ovom projektu opština Berane je vodeći aplikant, a partneri su opština Malesi e Madhe, VIS Albanija i Karitas Crne Gore.
Cilj projekta je da se unaprijedi sistem upravljanja otpadom u ciljanim područjima, smanji zagađenje i ojačaju kapaciteti javnih institucija za adekvatno sakupljanje otpada u opštinama Berane i Malesi e Madhe.

Prvi poziv za dostavljanje projekata u okviru Programa prekogranične saradnje Crna Gora-Albanija 2014-2020. godine objavljen je 2016. godine, i na konkurs je pristiglo 86 projektnih prijedloga. Nakon sprovedenog postupka ocjenjivanja projektnih ideja, odobreno je ukupno osam projekata, čija je realizacija ocijenjena kao najrelevantnija za ostvarivanje ciljeva navedenog programa, a među njima je i naš projekat.

Poziv se sprovodi putem indirektnog upravljanja, što znači da ulogu ugovornog tijela obavlja Direktorat za finansiranje i ugovaranje sredstava EU pomoći Ministarstva finansija. Riječ je o prvom pozivu u okviru programa prekogranične saradnje koji će sprovoditi insititucije sistema, u skladu sa pravilima i procedurama propisanim od strane Evropske komisije.