Završeni radovi na asfaltiranju gornjeg prilaznog puta do manastira Đurđevi stupovi u Beranama . Prilazni put asfaltiran je u dužini od 130 metara

Opština Berane posredstvom opštinske Agencije za izgradnju i razvoj izvodila je radove pripreme i asfaltiranja puta.

Predsjednik Opštine Tihomir Bogavac, potpredsjednik Darko Stojanović i direktor Agencije za izgradnju i razvoj Miro Vešović obišli su radove.