Opštinska Radna grupa za izradu Lokalnog plana akcije za mlade (LPAM) sprovodi anketu sa ciljem ispitivanja potreba mladih sa područja naše opštine, a u svrhu izrade navedenog strateškog dokumenta.

Anketa o potrebama mladih u Beranama

Cilj LPAM-a je poboljšanje života mladih u lokalnoj zajednici, zatim uključivanje u aktivni život, kao i zadovoljenje njihovih potreba.

Akcionim planom biće definisani ciljevi, mjere i zadaci kojima će se nastojati unaprijediti položaj mladih u Beranama.

Ako ste mlada osoba u dobi od 15 do 30 godina, molimo da ispunite anketu davanjem što potpunijih odgovora.

Anketni upitnik je dostupan na sledećem linku:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU1lB4_BHZLxrEKp43bhssN1SL_0ve6ijl5ZamVs6J-g2v0g/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR3JnfoqjGoRLWeaTdjE56DQCdjXdSuXSBFNmPcwpLaPZXw86iDCwS_w_m0

Za učešće u izradi LPAM-a, kao i za eventualne sugestije, predloge i preporuke, možete posjetiti Kancelariju za mlade (Ul. Miljana Vukova bb, Stadion malih sportova) svakim radnim danom od sedam do 15:00 časova.