Општинска Радна група за израду Локалног плана акције за младе (ЛПАМ) спроводи анкету са циљем испитивања потреба младих са подручја наше општине, а у сврху израде наведеног стратешког документа.

Анкета о потребама младих у Беранама

Циљ ЛПАМ-а је побољшање живота младих у локалној заједници, затим укључивање у активни живот, као и задовољење њихових потреба.

Акционим планом биће дефинисани циљеви, мјере и задаци којима ће се настојати унаприједити положај младих у Беранама.

Ако сте млада особа у доби од 15 до 30 година, молимо да испуните анкету давањем што потпунијих одговора.

Анкетни упитник је доступан на следећем линку:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdU1lB4_BHZLxrEKp43bhssN1SL_0ve6ijl5ZamVs6J-g2v0g/viewform?vc=0&c=0&w=1&fbclid=IwAR3JnfoqjGoRLWeaTdjE56DQCdjXdSuXSBFNmPcwpLaPZXw86iDCwS_w_m0

За учешће у изради ЛПАМ-а, као и за евентуалне сугестије, предлоге и препоруке, можете посјетити Канцеларију за младе (Ул. Миљана Вукова бб, Стадион малих спортова) сваким радним даном од седам до 15:00 часова.