Državni sekretar za evropske integracije i glavni pregovarač, ambasador Aleksandar Andrija Pejović  boravio je u radnoj posjeti Beranama. Tom prilikom je održao predavanje za polaznike VIII ljetne škole za mlade diplomate „Gavro Vuković“.

U sklopu posjete je organizovana Info sesija o programima prekogranične saradnje, u cilju predstavljanja Instrumenta za pretpristupnu podršku – IPA II i mogućnosti koje se nude u okviru tog mehanizma podrške Evropske unije za apilkante iz Crne Gore. Uvodne govore su imali predsjednik opštine Berane, Dragoslav Šćekić, koji je ispred opštine domaćina pozdravio prisutne i ambasador Aleksandar Andrija Pejović, nakon čega je generalna direktorka za koordinaciju programa pomoći EU iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija, Ivana Petričević, predstavila informacije o programima prekogranične saradnje u kojima će Crna Gora učestvovati tokom perioda 2014-2020. Prisutni su bili predstavnici javnih institucija i NVO sektora iz Berana, Petnjice i Rožaja, koji su se odazvali u velikom broju i time pokazali zainteresovanost za učešće u programima EU.

Nakon toga održana je javna debata o 11. poglavlju – Poljoprivreda i ruralni razvoj. Pored Predsjednika opštine i Ambasadora debati su prisustvovali direktor Direktorata za ruralni razvoj, Darko Konjević i pregovarač Danijela Stolica. I ova prezentacija je bila jako posjećena, a predstavnici opština sjevernog regiona, prvenstveno poljoprivrednici, imali su veliki broj pitanja, prvenstveno vezano za tekuće probleme sa kojima se suočavaju, kao i za fondove i finansijska sredstva koja su im dostupna.