Радови на уклањању спруда у кориту Лима узводно од моста Ника Стругара изазвали су пажњу дијела јавности у којима се наглашава одговорност  Општине Беране за њихово извођење.  Општина Беране обавјештава јавност о мјерама које је предузела из своје надлежности, а у циљу отклањања недоумица у вези са надлежношћу институција над радовима,  природом и законитости радова и утицаја радова на животну средину.

С обзиром да је управљање водама државна надлежност, радови на уклањању ријечног наноса-спруда у кориту Лима се изводе по одобрењу Управе за воде Црне Горе од 6.7.2015. године и предложеном плану санационих мјера. Након примљених примједби грађана и и изласка на терен,  Секретаријат за инспекцијске послове Општине Беране обратио се Управи за инспекцијске послове Владе Црне Горе 15.1.2016. са захтјевом за вршење  инспекцијског надзора због лагеровања и сепарације рјечног материјала.  Одсјек за водопривреду Управе за инспекцијске послове је одговорио дописом од 27.1.2016. којим је констатовано да се радови врше по плану санационих мјера. Секретаријат за пољопривреду, водопривреду, туризам и заштиту животне средине, такође  се  дописом обратио Управи за инспекцијске послове, еколошком инспектору и Управи за воде са захтјевом за  додатним инфомацијама  због потенцијалног угрожавања животне средине. Након одговора служби којима се Секретаријат за ПВТЗЖС обратио, обавијестићемо јавност о  садржају комуникације и наредним корацима које ће Општина Беране предузети из своје надлежности.

У прилогу: