Из Агенције за инвестиције за развој Општине Беране саопштавају да су настављени радови на мосту у Курикућима (локација Десин до), затим да су настављена насипања  путних праваца у дужини од 100м у селу Загорје и у дужини од 300м код Долачког гробља, санације ударних рупа у градској зони (извођач радова Црнагора пут а.д.) и оштећених путних праваца у селу Рујиште, као и да су завршени радови на формирању ограде у праку, на платоу у непосредној близини ЦКБ банке.

Ови радови, осим радова на санацији ударних рупа у градској зони, које изводи Црнагора пут а.д., изводе се механизацијом Општине Беране.