Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO Opštine Berane podržao je kampanju Agencije za zaštitu životne sredine „Za ljepšu i zdraviju Crnu Goru“. Kampanja je pokrenuta u saradnji sa Ministarstvom ekologije, prostornog planiranja i urbanizma Crne Gore, a povodom tridesetogodišnjice od proglašenja Crne Gore za ekološku državu.

U okviru kampanje je organizovana sadnja u dvorištu Opšte bolnice u Beranama, koju su obavili volonteri kancelarije mladih Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO (koji je i organizator volonterskog rada), a u saradnji sa DOO „Komunalno“ Berane – sektor Čistoća i gradsko zelenilo. Tom prilikom, zasađeno je više desetina sadnica. U akciji sađenja učestvovali su đaci dvije srednje škole: Gimnazija „Panto Mališić“ i SSŠ „Vukadin Vukadinović“, kao i NVO „Centar ekoloških inicijativa“ iz Berana.

U toku akcije održan je čas u prirodi na temu ozona i zaštite ozonskog omotača, a simbolične poklone dječjem odjeljenju uručili su direktor Agencije za zaštitu životne sredine dr Milan Gazdić, potpredsjednik Opštine Berane Marko Lalević i savjetnica u Agenciji Tatjana Boljević.

Agencija za zaštitu životne sredine je posjetu Beranama iskoristila za sastanak sa NVO „Regionalna razvojna agencija Bjelasica, Komovi i Prokletije“, a u cilju uspostavljanja moguće saradnje, kao i sa direktorom SSŠ „Vukadin Vukadinović“ g. Miodragom Popovićem.