Agencija za investicije i razvoj

– obavlja poslove uređenja, unapređenja, zaštite i racionalnog korišćenja građevinskog zemljišta, održavanje i izgradnju nekategorisanih i lokalnih puteva i ulica, izgradnju javne rasvjete, rekonstrukciju održavanje i korišćenje poslovnih prostora, realizaciju investicija od interesa za opštinu;
– učestvuje u pripremi srednjoročnih i godišnjih programa uređivanja građevinskog zemljišta;
– obavlja tehničke, pravne, finansijske, administrativne i druge stručne poslove na realizaciji i praćenju programa;
– usklađivanje programa uređivanja građevinskog zemljišta sa razvojnim programima komunalne infrastrukture u skladu sa propisima;
– poslove nadzora nad izgradnjom objekata koji se finansiraju iz Budžeta opštine i donatorskih sredstava;
– izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija građevinskih objekata koji se finansiraju iz Budžeta opštine;
– arhitektonske i inžinjerske aktivnosti i tehnički savjeti;
– projektovanje građevinskih i drugih objekata za potrebe Opštine;
– spoljnotrgovinske aktivnosti u okviru navedenih djelatnosti;
– obavlja i druge poslove koje joj povjeri predsjednik Opštine odnosno organi lokalne samouprave.