5:19

23/05/2022

Opština Berane: 051/231-973

Služba zaštite: 123

Vodovod i kanalizacija: 051/234-781

Komunalno preduzeće: 051/237-098

Komunalna policija: 051/233-355