2:45

16/10/2021

Opština Berane: 051/231-973

Služba zaštite: 123

Vodovod i kanalizacija: 051/234-781

Komunalno preduzeće: 051/237-098

Komunalna policija: 051/233-355