Na osnovu člana 20 i 73 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“ br. 22/19)

S  a  z  i  v  a  m

XIV  REDOVNU SJEDNICU  SKUPŠTINE  OPŠTINE  BERANE

  1. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja;
  2. Izvještaj o  radu predsjednika Opštine i organa lokalne uprave i službi za 2020. godinu;
    Izvjestilac: predsjednik Opštine
  3. Predlog Završnog računa budžeta Opštine Berane za 2020. godinu;

    – Tabele zaavršni račun
    Izvještaj revizije

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj

4.Predlog Odluke o mjesnim zajednicama;

Izvještaj sa javne rasprave

Izvjestilac: sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i drutšvene djelatnosti
5.Predlog Odluke o usvajanju Strategije zapošljavanja 2021-2025;

Strategija zapošljavanja 2021-2025;

-Izvještaj sa javne rasprave

Izvjestilac:  predsjednica Lokalnog partnerstva za zapošljavanje

 6.  Predlog Odluke o naknadi za urbanu sanaciju;

Zaključak Ministarstva;

Izvještaj sa javne rasprave

      Izvjestilac: v.d. pomoćnica sekretara Sekretarijata za planiranje i uređenje  prostora

7.Predlog Odluke o izmjenama Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica;

Izvjestilac: direktor Uprave za naplatu lokalnih javnih prihoda
8.Predlog Odluke o poslovnim zonama;

Izvjestilac: direktor Uprave za naplatu lokalnih javnih prihoda
9.Predlog Odluke o davanju saglasnosti na Ugovor o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti i korišćenja komunalne infrastrukture i drugih sredstava u svojini opštine Berane;

Ugovor

Izvjestilac: v.d. sekretar Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine
10.Predlog Odluke o izmjeni i dopuni Statuta DOO “Agencija za izgradnju i razvoj Berane“ Berane;

Izvjestilac: izvršni direktor DOO“Agencija za izgradnju i razvoj Berane“
11.Izvještaj o radu i finansijsko poslovanje Društva za 2020. godinu DOO “Komunalno“ Berane;

Odluka Odbora direktora

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Komunalno“
12.Izvještaj o radu za 2020.godinu i Program rada sa finanskijskim planom za 2021. godinu DOO“Parking servis“

Izvjestilac: izvršni direktor DOO “Parking servis“
13.Informacija o stanju u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju u Opštini Berane za 2019/2020. godinu;

Izvjestilac: sekretarka Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti
14.Informacija o šumarstvu za 2020. godinu Uprave za šuma – PJ Berane;

Izvjestilac: Šef Područne jedinice Berane
15.Informacija o radu za 2020. godinu Zavoda za zapošljavanje – Područna jedinica Berane;

 Izvjestilac: načelnica ZZZ – Područna jednica Berane
16.Informacija o radu Opšte bolnice Berane za 2020. godinu;

Izvjestilac: direktor Opšte bolnice
17.Informacija o stanju bezbjednosti i javnom redu i miru na teritoriji opštine Berane za 2020. godinu;

Izvjestilac: načelnik Centra bezbjednosti