На основу члана 19 и 66 Пословника Скупштине општине Беране (“Сл. лист ЦГ“-Општински прописи бр. 22/12)

С  а  з  и  в  а  м

 XVII  СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

за сриједу, 10. јануар 2018. године

Сједница ће се одржати у великој сали за сједнице СО-е,  са почетком  у 10,00 часова.

За сједницу предлажем сљедећи

 

 

Дневни ред:

 

  1. Предлог Одлуке о подизању спомен обиљежја постављањем спомен објекта-споменика, маршалу Георгију Константиновичу Жукову; (Предлог Одлуке,   Сагласност)

Извјестилац: секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

  1. Предлог Одлуке о подизању спомен обиљежја постављањем спомен објекта-споменика, капетану Александру Лексу Саичићу; (Предлог Одлуке,   Сагласност)

Извјестилац: секретар Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО

 

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон  235-319.

 

 

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

 

                                  

Број: 02-030-365                                                   

Беране,  29. 12. 2017.г.

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,                                     

Горан Киковић,с.р.