Na osnovu člana 20 i 73 Poslovnika Skupštine opštine Berane (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi“ br. 22/19)

S  a  z  i  v  a  m

XIII  REDOVNU SJEDNICU  SKUPŠTINE  OPŠTINE  BERANE

Sjednica će se održati u sali Centra za kulturu u petak, 05. marta 2021. godine. godine, sa početkom  u 10,00 časova.

Za sjednicu predlažem sledeći

Dnevni red:

  1. Odgovori na odbornička pitanja i odbornička pitanja;
  2. Predlog Programa javnih radova u opštini Berane za 2021. godinu;

Izvjestilac: menadžer Opštine
Zapisnik sa javne rasprave

Izvjestilac: sekretar Sekretarijata za planiranje i uređenje prostora,

            Izvjestilac: direktor Direkcije za imovinu i zaštitu imovinskih prava

            Izvjestilac: direktor Direkcije za imovinu i zaštitu imovinskih prava

            Izvjestilac: direktor Direkcije za imovinu i zaštitu imovinskih prava

            Izvjestilac: direktor Direkcije za imovinu i zaštitu imovinskih prava

            Izvjestilac: direktor Direkcije za imovinu i zaštitu imovinskih prava

            Izvjestilac: v.d. izvršnog direktora DOO “Komunalno“
Odluka Odbora direktora

  • 10. Izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem za 2020. godinu i Plan i program rada sa finansijskim planom za 2021. godinu JU “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju;

            Izvjestilac: direktor JU “Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju
Odluke Odbora direktora

  • 11. Izvještaj o radu za 2019.godinu i  Program rada sa finansijskim planom za 2020. godinu, Turističke organizacije Berane;

            Izvjestilac: direktor Turističke organizacije

  • 12. Izvještaj o radu sa  finansijskim poslovanjem za 2020.godinu i Program rada sa finansijskim planom za 2021. godinu, JU “Polimski muzej“ Berane;

            Izvjestilac: direktorica JU “Polimski muzej“
Odluke Savjeta

  • 13. Informacija o stanju i  problemima u oblasti primarne zdravstvene zaštite na području Opštine Berane u 2020.godini;

            Izvjestilac: v.d. direktora JZU Dom zdravlja

.

Prisustvo sjednici je obavezno, a u slučaju spriječenosti obavijestiti na  telefon 235-319.

SKUPŠTINA  OPŠTINE  BERANE

Broj: 02-016/21-56
Berane, 22. 02. 2021.g.  
                                                                           PREDSJEDNIK SKUPŠTINE,

                                                                                Novica  Obradović,s.r.