На основу члана 20 и 73 Пословника Скупштине општине Беране (“Службени лист Црне Горе – Општински прописи“ бр. 22/19)

С  а  з  и  в  а  м

XIII  РЕДОВНУ СЈЕДНИЦУ  СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Сједница ће се одржати у сали Центра за културу у петак, 05. марта 2021. године. године, са почетком  у 10,00 часова.

За сједницу предлажем следећи

Дневни ред:

  1. Одговори на одборничка питања и одборничка питања;
  2. Предлог Програма јавних радова у општини Беране за 2021. годину;

Извјестилац: менаџер Општине
Записник са јавне расправе

Извјестилац: секретар Секретаријата за планирање и уређење простора,

            Извјестилац: директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права

            Извјестилац: директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права

            Извјестилац: директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права

            Извјестилац: директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права

            Извјестилац: директор Дирекције за имовину и заштиту имовинских права

            Извјестилац: в.д. извршног директора ДОО “Комунално“
Одлука Одбора директора

  • 10. Извјештај о раду са финансијским извјештајем за 2020. годину и План и програм рада са финансијским планом за 2021. годину ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју;

            Извјестилац: директор ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју
Одлуке Одбора директора

  • 11. Извјештај о раду за 2019.годину и  Програм рада са финансијским планом за 2020. годину, Туристичке организације Беране;

            Извјестилац: директор Туристичке организације

  • 12. Извјештај о раду са  финансијским пословањем за 2020.годину и Програм рада са финансијским планом за 2021. годину, ЈУ “Полимски музеј“ Беране;

            Извјестилац: директорица ЈУ “Полимски музеј“
Одлуке Савјета

  • 13. Информација о стању и  проблемима у области примарне здравствене заштите на подручју Општине Беране у 2020.години;

            Извјестилац: в.д. директора ЈЗУ Дом здравља

.

Присуство сједници је обавезно, а у случају спријечености обавијестити на  телефон 235-319.

СКУПШТИНА  ОПШТИНЕ  БЕРАНЕ

Број: 02-016/21-56
Беране, 22. 02. 2021.г.  
                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ,

                                                                                Новица  Обрадовић,с.р.