Adresa: IV Crnogorske br.1
Tel: +382 51 231 945;
Faks: +382 51 236 527
E-pošta: potpredsjednik@berane.co.me

mitrovic0001Mitrović Sveto, rođen 25.02.1957. godine u Beranama. Osnovnu i srednju školu završio u Beranama. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Subotici, smjer za informatiku i primjenu kompjutera. Radio na sledećim poslovima:

-savjetnik za plan i analize u opštini Berane.

-predavač na Radničkom univerzitetu u Vrbasu,

-Šef službe finansija i računovodstva u fabrici namjenske proizvodnje Polieks-Polica,

-Načelnik za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne poslove u opštini Berane,

-Načelnik za privredu i finansije u opštini Berane,

-Direktor fabrike Polieks-Polica,

-Predsjednik opštine Berane,

-Izvršni direktor Agencije za izgradnju i razvoj Berana,

-Savjetnik za ekonomske poslove u Agenciji za izgradnju i razvoj Berana.

Pasivno znanje njemačkog i ruskog jezika.