Komunalna policija:

– obezbeđuje komunalni red i vrši inspekcijski nadzor u oblastima parkiranja, sakupljanja, odvoza i deponovanja otpada, snabdijevanja vodom, odvođenja otpadnih i atmosferskih voda, javne čistoće, javne rasvjete, održavanja pijaca, parkova, zelenih površina,ljetnjih bašti, saobraćajnih oznaka i signalizacije, sahranjivanja, održavanje stambenih i drugih objekata, zaštite od buke, radnog vremena, prevoza putnika u gradskom i prigradskom saobraćaju, auto taksi prevoza;
– obezbjeđuje komunalni red i vrši inspekcijski nadzor u oblasti izgradnje i postavljanja objekata koji su u nadležnosti opštine (pomoćni i privremeni objekti), u skladu sa zakonom i drugim propisima;
– priprema informativne i druge stručne materijale za Skupštinu i predsjednika Opštine;
– pruža informativne usluge građanima;
– vrši poslove u vezi slobodnog pristupa informacijama iz svog djelokruga rada u skladu sa zakonom
– obavlja i druge poslove iz svoje nadležnosti u ovoj oblasti, propisane zakonom i drugim propisima.

Adresa: IV Crnogorske br.1
Tel
: +382 51 233 355
Fa
ks:+382 51 233 357
E-pošta: policija@berane.co.me

Načelnik – BUĆKOVIĆ RODOLJUB

buckovicRođen 1954. godine. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici. Radio kao šef nabavke u AD “ POLIMKA“ Berane, komercijalni direktor PP ZDR „MLADOST“ Berane i izvršni direktor AD „GUMIG“ Berane. Komunalni inspektor i komunalni policajac u Opštini Berane.