Водичи за слободан приступ информацијама организационих једница Општине:

– Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности
Секретаријат за финансије и економски развој
– Секретаријат за планирање и уређење простора
– Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај
– Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине
Секретеријат за спорт,културу,младе и сарадња са НВО
Секретаријат за инспекцијске послове
Дирекција за имовину
– Комунална полиција
– Информациони центар
Служба заштите
– Агенција за инвестиције и развој
Служба за унутрашњу ревизију
Служба предсједника Општине
– Служба Скупштине

– Служба главног администратора
Служба менаџера
Служба за заједничке послове
Управа за наплату локалних јавних прихода
 Д.О.О. „Комунално“ Беране

Рјешење  о слободном приступу информацијама Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама Борислав Ћулафић

Рјешење о слободном приступу информацијама Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама МАНС

Рјешење о слобоном приступу информацијама -Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама – Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама- Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама-Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама  -Центар креативних вјештина

Рјешење о слободном приступу информацијама  – НВО Институт Алтернатива

Рјешење о слободном приступу информацијама  – МАНС

Рјешење о слободном приступу информацијама  – МАНС

Рјешење о слободном приступу информацијама – MAHC

Rješenje Centar za gradjansko obrazovanje

Rješenje Institut Alternativa

Rješenje MANS