Aдреса: IV Црногорске бр. 1
Teл: +382 51 234 625
Фaкс: +382 51 235 319
E-пошта: predsjednikso@berane.co.me

Милун Рмуш, рођен је 25. 10. 1997. године у Беранама, гдје је завршио основну и средњу школу, а  Факултет за пословну економију у Бару. Говори енглески језик. Радни однос засновао у ДОО “Паркинг сервис“ Беране, а касније прешао на радно мјесто у Електропривреди Црне Горе – Организациона јединица Беране, гдје и данас ради. Од 2018. године је одборник у Скупштину општине Беране и шеф клуба одборника Демократске Црне Горе. Потпредсједник је Општинског одбора и предсједник младих Демократске Црне Горе за Беране.

Послови предсједника Скупштине

Предсједник Скупштине предсједава Скупштином, руководи њеним радом, стара се о реализацији одлука и других аката Скупштине, представља Скупштину, предлаже дневни ред, потписује акте Скупштине, координира рад радних тијела, сарађује са предсједником Општине и органима локалне управе, брине се о јавности рада Скупштине и обавља друге послове у складу са Законом, Статутом и Пословником о раду.