Aдреса: IV Црногорске бр. 1
Teл
: +382 51 234 625
Фaкс: +382 51 235 319
E-пошта: skupstina@berane.co.me

GoranKikovicГоран Киковић, рођен је 28. Јула 1975. године, у Беранама. Завршио је Филозофски факултет, одсјек за историју. Ради у ОШ ’’Доња Ржаница’’ као професор историје. Одборник је у два претходна мандата скупштине општине Беране и обављао је дужност предсједника Одборничког клуба Нове Српске Демократије. Аутор је пет књига из области историје. Главни и одговорни уредник часописа за историју, културу и књижевност “Глас Холмије“. Ожењен је и отац је једног дјетета.

Послови предсједника Скупштине

Предсједник Скупштине предсједава Скупштином, руководи њеним радом, стара се о реализацији одлука и других аката Скупштине, представља Скупштину, предлаже дневни ред, потписује акте Скупштине, координира рад радних тијела, сарађује са предсједником Општине и органима локалне управе, брине се о јавности рада Скупштине и обавља друге послове у складу са Законом, Статутом и Пословником о раду.