Na Šesnaestoj  redovnoj  sjednici Skupštine opštine Berane, koja je juče započela sa radom,  utvrđen je Dnevni red od 20 tačaka.

Na početku sjednice Skupština je zbog podnošenja ostavke, konstatovala prestanak mandata odborniku, Ervinu Mandžukiću sa odborničke liste „Da pobijedi Berane – DPS Milo Đukanović“ i verifikovala mandat odborniku, Nikoli Komatini.

Nakon usvajanja Dnevnog reda od 20 tačaka,  Skupština je jednoglasno donijela Program  podizanja spomen – obilježja u Opštini Berane za 2017. godinu. Većinom glasova Skupština je donijela još 10 Odluka:

– Odluku o davanju statusa spomen-obilježja spomen bisti vojvode Miljana Vukova Vešovića;

– Odluku o davanju statusa spomen-obilježja spomen bisti Gavra Vukovića;

– Odluku o davanju statusa spomen-obilježja spomen bisti narodnom heroju Đoku Pajkoviću;

– Odluku o davanju statusa spomen-obilježja spomen bisti narodnog heroja Vukadina Vukadinovića;

– Odluku o davanju statusa spomen-obilježja spomen bisti španskog borca Vukašina Radunovića;

– Odluku o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku narodnim herojima i palim borcima NOR-a sa područja sela Dolac, Beranselo, Veliđe, Zaostro i Crvljevine;

– Odluku o davanju status spomen-obilježja spomen bisti Igumana Mojsije Zečevića;

– Odluku o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku VIII Crnogorske narodnooslobodilačke brigade;

– Odluku o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku IV proleterske crnogorske narodnooslobodilačke udarne brigade;

– Odluku o davanju statusa spomen-obilježja spomeniku narodnog heroja Branka Deletića.

Na poziv predsjednika Skupštine, sjednici su prisustvovali, prvi sekretar Ambasade Ruske Federacije u CG, Aleksandar Belčenko i predstavnici bratstva Saičića, Aleksandar i Radoslav Saičić, koji su tom prilikom izrazili riječi zahvalnosti.

G- din Belčenko je SO-e Berane, prenio izraze zahvalnosti Ambasade Ruske Federacije povodom usvajanja Programa podizanja spomen – obilježja u Opštini Berane za 2017. godinu, kojim je planirano podizanje spomenika sovjetskom maršalu Georgiju Konstantinoviču Žukovu, vasojevićkom junaku Aleksandru Leksu Saičiću i davanje naziva ulici po ruskom kosmonautu Juriju Gagarinu.

Sjednicu su bojkotovali odborniciDemokratske partije socijalista.

O nastavku sjednice odbornici će biti naknadno obaviješteni.

print