Општина Беране и Секретаријат за планирање и уређење простора Вас позивају на Јавну расправу о плану постављања привремених објеката у Општини.

У прилогу се налази Нацрт плана о постављању привремених објеката у Општини и Јавни позив и закључак.

Нацрт плана

Јавни позив