Odluka o raspodjeli sredstava NVO za 2019. godinu

Na osnovu člana 32 Zakona o nevladinim organizacijama (…

Opširnije

Rang lista projekata NVO

Na osnovu člana 33 Odluke o kriterijumima,načinu i postupku…

Opširnije

Upis za dodjelu sadnica

Upis će se obavljati u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu,…

Opširnije

JAVNI POZIV : Nacrt Odluke o lokalnim komunalnim taksama

OPŠTINA BERANE Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj, u…

Opširnije

Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava za samozapošljavanje

Zavod za zapošljavanje Crne Gore objavio je 14. oktobra…

Opširnije

Odluka o izboru nezavisnih procjenjivača

Komisija za raspodjelu sredstava NVO na osnovu člana 28…

Opširnije

Lista nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu

OPŠTINA  BERANE Komisija za raspodelu sredstava nevladinim organizacijama Broj:01-031-3189…

Opširnije

JAVNA RASPRAVA: Nacrt Odluke o visini, načinu obračunavanja i plaćanja članskog doprinosa TO Berane

OPŠTINA BERANE Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj, u…

Opširnije

JAVNA RASPRAVA: Nacrt Odluke o prirezu porezu na dohodak fizičkih lica

OPŠTINA BERANE Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj, u…

Opširnije

PROCJENA UTICAJA: Projekat “Regulacija rijeke Lim na području opštine Berane”

Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na…

Opširnije