Priprema za izradu Programa rada Skupštine za 2020. godinu

CRNA  GORA Skupština opštine Berane Služba Skupštine Broj: 02-030-537…

Opširnije

Poziv NVO za osmu sjednicu SO Berane

CRNA GORA Skupština opštine Berane Služba Skupštine Broj: 02-030-530…

Opširnije

JAVNI  KONKURS: Izbor izvršnog direktora DOO ’’Parking servis’’

CRNA  GORA SKUPŠTINA OPŠTINE BERANE Odbor za izbor i…

Opširnije

Dogovoren datum održavanja VIII redovne sjednice SO-e Berane

Na Kolegijumu predsjednika Skupštine opštine Berane sa šefovima klubova odbornika, dogovoren  je  datum održavanja…

Opširnije

JAVNA RASPRAVA: Nacrt LAP-a za socijalnu inkluziju Roma i Egipćana

OPŠTINA BERANE Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti…

Opširnije

POLICA: Potrošači u visokoj zoni bez vode

Zbog kvara na vodovodnoj mreži, potrošači u visokoj zoni…

Opširnije

JAVNA RASPRAVA: Nacrt Odluke o lokalnim administrativnim taksama

  P-L-A-N-javne-rasprave Odluka o administrativnim taksama Zaključak o javnoj…

Opširnije

Voda ispravna za piće

Voda iz gradskog vodovoda je ispravna za piće, saopšteno…

Opširnije

JAVNA RASPRAVA: Nacrt Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta

OPŠTINE BERANE                Sekretarijat za sport,kulturu,omladinu i saradnju sa…

Opširnije

JAVNI POZIV: Nacrt Odluke o porezu na nepokretnosti

OPŠTINA BERANE Sekretarijat za finansije i ekonomski razvoj, u…

Opširnije