U periodu od 1. do 5. oktobra Agencija za izgradnju i razvoj izvodila je sledeće radove:

– Sanacija puta u MZ Vinicka;

– Pripreme za sanaciju i sanacija udarnih rupa na putnom pravcu Tifran – Štitari – Bubanje;

– Priprema kanala za rasvjetu i temelja za stubove kod diskonta „Laković“;

– Radovi na sanaciji oštećenih kablova rasvjete u MZ Buče;

– Kontrola i sanacija vertikalne i horizontalne signalizacije u gradskoj zoni;

– Redovno održavanje ulične rasvjete.

Ovi radovi se izvode mehanizacijom Opštine Berane.

print