ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

На основу члана 167 Закона о локалној самоуправи („Сл. лист ЦГ“ бр. 2/18) и члана 108 Статута општине Беране („Сл. лист РЦГ – Општински прописи бр. 21/04, 34/06 и Сл. лист ЦГ- Општински прописи“ бр. 6/11) Комисија за израду Нацрта Статута општине Беране, упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

Грађанима, мјесним заједницама, невладиним органицазијама, привредним друштвима и установама, политичким партијама, савјету за заштиту и развој локалне самоуправе да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

Нацрта

СТАТУТА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

  1. Јавна расправа ће се одржати у периоду од 02.07.2018. до 16.07.2018. године, у Малој сали Општине Беране, у складу са програмом јавне расправе.

  2. Увид у материјал може се извршити у канцеларији Службе Скупштине сваког радног дана у периоду од 12:00 до 14:00 часова, током трајања јавне расправе.

  1. Све примједбе, предлоге и сугестије заинтересовани могу доставити у писаном облику приликом учешћа на самој јавној расправи, електронским путем на мејл адресу skupstina@berane.co.me, као и путем пoште на адресу Општина Беране, Комисији за израду Нацрта Статута oпштине Беране, ул. IV Црногорске бригаде број. 1. до 16.07.2018. године.

Беране, 29.06.2018. године.

Број: 01-031-1688/1

ПРЕДСЈЕДНИЦА КОМИСИЈЕ
Вида Ивановић

Нацрт Статута

Програм Јавне расправе

Закључак