ОПШТИНА БЕРАНЕ

 Секретаријат за комунално-стамбене послове и саобраћај упућује јавни

 П О З И В

 Мјесним заједницама, грађанима, невладиним организацијама, политичким станкама и другим заинтересованим субјектима

 да се

 укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању

Нацрта

 ОДЛУКЕ О КОМУНАЛНОМ РЕДУ

 Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за комунално-стамбене послове и саобраћај, општине Беране, улица ИВ Црногорске бр.1 Беране, путем поште или на Е-маил адресу stambeno@berane.co.me

Увид у материјал (Одлуку о комуналном реду) може се извршити у канцеларији број 16 Секретаријата за комунално-стамбене послове и саобраћај, сваког радног дана у периоду од 11.00 до 13.00, сво вријеме трајања јавне расправе.

Јавна расправа ће се одржати у Малој Сали СО Беране, а трајаће 15 дана од дана објављивања Позива и Програма одржавања јавне расправе на сајту Општине Беране.

Нацрт одлуке
План и програм