ОПШТИНА БЕРАНЕ
Секретаријат за финансије и економски развој
Упућује јавни

П  О  З  И  В
Грађанима, Мјесним заједницама, Синдикату,  НВО, политичким партијама, привредницима и предузетницима и другим заинтересованим организацијама да се укључе у јавну расправу и дају допринос у разматрању Нацрта

ОДЛУКЕ О  БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Све примједбе, предлоге и сугестије могу се доставити Секретаријату за финансије и економски развој општине Беране, улица 4. Црногорске бр.1 Беране или на факс: 051/233-357 или на Е-маил finansije@berane.co.me  од 15.11.2016. до 29.11.2016. године

Материјал можете подићи у Секретаријату за финансије и економски развој Општине Беране

Закључак

План распараве

План буџета

Oбразложење буџета