U prethodnom periodu Agencija za izgradnju i razvoj izvodila je sledeće radove:

– Izrada kanala za odvodnjavanje u MZ Štitari;

– Objeležavanje horizontalne i vertikalne signalizacije u Svetosavskoj ulici;

– Uklanjanje stuba za rasvjetu i isključivanje oštećenog kabla na prilazu OŠ „Vukašin Radunović“;

– Čišćenje snijega sa puta prema deponiji u Rujištima;

– Redovno održavanje.

Ovi radovi se izvode mehanizacijom Opštine Berane.

print