Dopuna odluke – Političke partije

Dopunu odluke o visini budžetskih sredstava za finansiranje redovnog…

Opširnije

Aktivnosti Agencije za izgradnju i razvoj

U prethodnom periodu Agencija za izgradnju i razvoj izvodila…

Opširnije

Odluke o raspodjeli sredstava – NVO

Odluku o raspodjeli sredstava NVO sa posebnim statusom možete…

Opširnije

Rang lista NVO sa konačnim brojem bodova

Rang lista NVO sa konačnim brojem bodova

Opširnije