Javna rasprava

OPŠTINA BERANE Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora Upućuje…

Opširnije

Legalizacija objekata

Obavještavamo vlasnike bespravno izgrađenih objekata da je Zakon o…

Opširnije

Voda sa Merića vrela bezbjedna za upotrebu

Prema nalazima Instituta za javno zdravlje, od 09.02.2018.godine, voda…

Opširnije

Odluka o visini budžetskih sredstava za finansiranje politčkih subjekata

Odluka o visini budzetskih sredstava za finansiranje politickih subjekata

Opširnije