Danas je u Beranama održan radni sastanak ministra unutrašnjih poslova Gorana Danilovića i predsjednika opštine Dragoslava Šćekića sa saradnicima.  Oni su izrazili obostrano zadovoljstvo što je došlo do sastanaka i naveli da državni organi na svim nivoima moraju da sarađuju za boljitak zajednice i da u svakom trenutku postupaju kao pravi servis građana.

Na sastanku se razgovaralo o razgraničenju opština Berane i Petnjica, saradnji uprave policije i lokalne uprave, problemu koncesionara, biračkim spiskovma i krivičnim prijavama koje je podnijela Opština Berane u vezi sa zloupotrema opštinske imovine.

Predsjednik Šćekić je naveo da je do sada završeno pitanje teritorijalnog razgraničenja, ali da su ostala otvorena pitanja preuzimanja  radnika iz Petnjice, za koje Berane i dalje  godišnje izdvaja oko 144.000€, kao i pitanje podjele duga koji sada servisira samo Opština Berane.  Podjela na dvije opštine je Beranama donijela i 20% manje sredstava iz egalizacionog fonda, dok su dugovanja ostala na istom visokom nivou. Opština Berane insistira da se pregovori u trouglu opština i MUP nastave, kako bi se došlo do rješenja povoljnog za obje opštine.  Ministar je izrazio spremnost da pomogne u intenziviranju procesa razgraničenja i naveo da očekuje i sastanak sa predsjednikom opštine Petnjica. Istakao je da ima razumijevanja za probleme novoformirane opštine, ali i za probleme Opštine Berane koja je nasljedila.

Istaknuta je i dobra komunikacija sa CJB Berane, i razumijevanje za kadrovske probleme sa kojima se uprava policije suočava, ali da je neophodna veća terenska aktivnost u sprječavanju i procesuiranju počionica krivičnih djela, posebno u dijelu zaštite državne imovine.

Predsjednik je pomenuo i neefikasnost tužilaštva koje nedovoljno procesuira slučajeve po prijavama Opštine, dok je daleko efikasnije u slučajevima koji se vode protiv lokalne uprave.

Neophodna je veća agilnost policije u zaštiti javnih prostora, posebno parkova i mobilijara koji su često na meti vandala, jer procedure i visoki troškovi sprječavaju opštinu da ih uredno održava.

Potpredsjednik opštine Rade Kljajić je govorio o problemu koncesionara koji neplanski, a često i bez dozvole eksploatišu šljunak iz Lima, ili koriste tešku mehanizaciju koja oštećuje lokalne puteve i mostove. Naveden je i primjer MZ Šekular u kojoj koncesionari osim oštećenja infrastrukture ulaze  u fizički sukob sa stanovnicima MZ, što je izazvalo proteste građana. I ovdje je navedena potreba da se uprava policije aktivnije uključi u zaštitu građana,  očuvanje  imovine i životne sredine i procesuira počinioce krivičnih djela.

Ministar Danilović je kazao da će insistirati da se otklone svi zastoji koji nastaju u domenu nadležnosti MUP,  kako više ne bi dolazilo do odlaganja procesuiranja slučajeva i apelovao na sve institucije da profesionalno obavljaju svoj dio posla.

Kljajić je govorio i vatrogasnim vozilima koja je opština dobila od MUP 2008 i još jednom zatražio da ministarstvo preuzme obavezu njihovog  plaćanja , jer bi iznos 1.168.736,40€ bio teret koji Opština Berane ne bi mogla da izdrži.

Ministar Danilović je najavio formiranje radnog tijela koje će se baviti biračkim spiskovima, s obzirom na veliki broj primjedbi koje postoje.  Kao jednu od prvih mjera je naveo i zaustavljanje mobilne biometrije.

DSCN1388 (Custom) DSCN1396

print