I Odbor za izbor i imenovanje

1. Petar Labudović, predsjednik

2. Novica Obradović, član

3. Vladan Folić, član

4. Saša Pešić, član

5. Lidija Kljajić, član

II Odbor za Statut i propise

1. Vida Ivanović, predsjednica

2. Jasna Knežević, član

3. Milosava Paunović, član

4. Nataša Mijović, član

5. Veselin Dragović, član

III Odbor za finansije, privredu i razvoj

1. Jasna Knežević, predsjednica

2. Milo Pajković, član

3. Željko Grozdanić, član

4. Martin Kljajić, član

5. Bogdan Fatić, član

6. Rešid Adrović, član

7. Spomenka Đalović,član

 

IV Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost

1. Petar Labudović, predsjednik

2. Milun Rmuš, član

3. Milo Pajković, član

4. Željko Grozdanić, član

5. Rešid Adrović, član

6. Vlajko Radović, član

7. Dejan Ćorac, član

V Odbor za društvene djelatnosti

1. Milica Račić, predsjednica

2. Vida Ivanović, član

3. Goran Kiković, član

4. Martin Kljajić,član

5. Miro Nedić, član

6. Dragana Delević, član

7. Murat Redžepagić, član

VI. Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

1. Milun Rmuš, predsjednik

2. Goran Kiković, član

3. Bogdan Joksimović, član

4. Petar Labudović, član

5. Veselin Dragović, član

VI Savjet za zaštitu životne sredine

1. Dražen Bojović, predsjednik

2. Radoslav Šekularac, član

3. Boris Boričić, član

4. Milutin Golubović, član

5. Tomislav Celić, član

VII Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

1. Goran Kiković, predsjednik

2. Zoran Milović, član

3. Petar Labudović, član

4. Miloš Raković,član

5. Bogdan Fatić, član

6. Fahrudin Hadrović, član

7. Draško Došljak, član

VIII Savjet za rodnu ravnopravnost

1. Spomenka Đalović, predsjednica

2. Slobodan Veljić, član

3. Jelena Božović, član

4. Rebeka Čilović, član

5. Milosava Paunović, član

 

IX Savjet za prava lica sa invaliditetom

 

1. Milan Ralević, predsjednik

2. Jelena Božović, član

3. Violeta Šćepović, član

4. Lidija Kljajić, član

5. Erol Rastoder, član

X Odbornici koji će prisustvovati zaključenju brakova

1.—

2. Vida Ivanović

3. Jelena Božović

4. Milosava Paunović

5. Bogdan Joksimović

6. Spomenka Đalović

7. Branislav Jokić