I Odbor za izbor i imenovanje

1. Petar Labudović, za predsjednika

2. Novica Obradović, za člana

3. Vladan Folić, za člana

4. Saša Pešić, za člana

5. Lidija Kljajić, za člana

II Odbor za Statut i propise

1. Vida Ivanović, predsjednica

2. Jasna Knežević, član

3. Milosava Paunović, član

4. Nataša Mijović, član

5. Onur Babaić, član

III Odbor za finansije, privredu i razvoj

1. Jasna Knežević, predsjednica

2. Marko Lalević, član

3. Boris Boričić, član

4. Martin Kljajić, član

5. Bogdan Fatić, član

6. Rešid Adrović, član

7. Spomenka Đalović, član

IV Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost

1. Petar Labudović, predsjednik

2. Milun Rmuš, član

3. Marko Lalević, član

4. Boris Boričić, član

5. Rešid Adrović, član

6. Vlajko Radović, član

7. Dejan Ćorac, član

V Odbor za društvene djelatnosti

1. Darko Bubanja, predsjednik

2. Vida Ivanović, član

3. Goran Kiković, član

4. Martin Kljajić,član

5. Radoš Raičević, član

6. Dragana Delević, član

7. Erol Rastoder, član

VI Savjet za zaštitu životne sredine

1. Milovan Živković, predsjednik

2. Radoslav Šekularac, član

3. Boris Boričić, član

4. Milutin Golubović, član

5. Tomislav Celić, član

VII Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

1. Goran Kiković, predsjednik

2. Zoran Milović, član

3. Petar Labudović, član

4. Miloš Raković,član

5. Bogdan Fatić, član

6. Fahrudin Hadrović, član

7. Draško Došljak, član

VIII Savjet za predstavke i pritužbe

1. Aleksandar Mijović, predsjednik

2. Slobodan Veljić, član

3. Marko Lalević, član

4. Emira Novalić, član

5. Branislav Jokić, član

IX Savjet za prevenciju bolesti zavisnosti

1. Milorad Magdelinić, predsjednik

2. Darko Bubanja, član

3. Vanja Dragojević, član

4. Lidija Kljajić, član

5. Ranka Babić, član

X Savjet za rodnu ravnopravnost

1. Spomenka Đalović, predsjednica

2. Slobodan Veljić, član

3. Jelena Božović, član

4. Rebeka Čilović, član

5. Milosava Paunović, član

 

XI Odbornici koji će prisustvovati zaključenju brakova

1. Milica Labudović

2. Vida Ivanović

3. Jelena Božović

4. Milosava Paunović

5. Bogdan Joksimović

6. Spomenka Đalović

7. Branislav Jokić