Odbor za izbor i imenovanje

1. Dragomir Đukić, za predsjednika
2. Vladan Folić, za člana
3. Jasna Knežević, za člana
4. Ranko Raičević, za člana
5. Lidija Kljajić, za člana

Odbor za Statut i propise

1. Vida Ivanović, predsjednik
2. Anđela Bojović, član
3. Milosava Paunović, član
4. Draško Došljak, član
5. Gordana Đukić, član

Odbor za finansije, privredu i razvoj

1. Boris Bućković, predsjednik
2. Goran Kiković, član
3. Jovanka Bogavac, član
4. Jasna Knežević, član
5. Spomenka Đalović, član
6. Hafiz Novalić, član
7. Bogdan Fatić, član

Odbor za planiranje i uređenje prostora i komunalno-stambenu djelatnost

1. Petar Labudović, predsjednik
2. Jugoslav Račić, član
3. Velimir Đurišić, član
4. Nada Softić, član
5. Dalibor Šćekić, član
6. Branko Femić, član
7. Fahrudin Hadrović, član

Odbor za društvene djelatnosti

1. Darko Bubanja, predsjednik
2. Dragan Drobnjak, član
3. Vida Ivanović, član
4. Goran Kiković,član
5. Aleksandar Babović, član
6. Aleksandra Zečević, član
7. Radoš Raičević, član

Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju

1. Jugoslav Račić, predsjednik
2. Milovan Živković, član
3. Dragomir Đukić, član
4. Ervin Mandžukić, član
5. Bogdan Joksimović, član

Savjet za zaštitu životne sredine

1. Milovan Živković, predsjednik
2. Radovan Kastratović, član
3. Jasna Knežević, član
4. Tomislav Celić, član
5. Lidija Kljajić, član

Savjet za davanje predloga naziva naselja, ulica i trgova

1. Dragan Lekić, predsjednik
2. Anđela Bojović, član
3. Zoran Milović, član
4. Radojica Živković,član
5. Sreten Lutovac, član
6. Fahrudin Hadrović, član
7. Branko Femić, član

Savjet za predstavke i pritužbe

1. Aleksandar Mijović, predsjednik
2. Boris Bućković, član
3. Jovanka Bogavac, član
4. Gordana Đukić, član
5. Valentina Dašić, član
Savjet za prevenciju bolesti zavisnosti

1. Jovanka Bogavac, predsjednica
2. Milosava Paunović, član
3. Danica Pajković, član
4. Radoš Raičević, član
5. Marija Šćekić, član

Savjet za saradnju sa Nevladinim organizacijama

1. _________________
2. _________________
3. _________________
4. Dejan Ćorac, član
5. Dalibor Šćekić, član

Savjet za rodnu ravnopravnost

1. Spomenka Đalović, predsjednik
2. Nada Softić, član
3. Vida Ivanović, član
4. Mirela Ramusović, član
5. Jasna Knežević, član

Odbornici koji će prisustvovati zaključenju brakova:

1. Vida Ivanović
2. Jugoslav Račić
3. Boris Bućković
4. Nada Softić
5. Gordana Đukić
6. Bogdan Joksimović
7. Branko Femić