I Одбор за избор и именовање

1. Данијела Марковић, за предсједника
2.
Новица Обрадовић, за члана
3.
Владан Фолић, за члана
4.
Саша Пешић, за члана
5.
Лидија Кљајић, за члана

II Одбор за Статут и прописе

/предсједник и 4 члана/

1. Вида Ивановић, предсједница
2.
Данијела Марковић, члан
3.
Милосава Пауновић, члан
4.
Наташа Мијовић, члан
5.
Онур Бабаић, члан

III Одбор за финансије, привреду и развој /предсједник и 6 чланова/

1. Милосава Пауновић, предсједница
2.
Марко Лалевић, члан
3.
Борис Боричић, члан
4.
Горан Фолић, члан
5.
Богдан Фатић, члан
6.
Решид Адровић, члан
7.
Споменка Ђаловић, члан

IV Одбор за планирање и уређење простора и комунално-стамбену дјелатност

/предсједник и 6 чланова/

1. Петар Лабудовић, предсједник
2.
Владимир Ђаковић, члан
3.
Марко Лалевић, члан
4.
Борис Боричић, члан
5.
Решид Адровић, члан
6.
Жарко Раичевић, члан
7.
Вукадин Божовић, члан

V Одбор за друштвене дјелатности

/предсједник и 6 чланова/

1. Дарко Бубања, предсједник
2.
Вида Ивановић, члан
3.
Горан Киковић, члан
4.
Горан Фолић,члан
5.
Сретен Лутовац, члан
6.
Зухра Хадровић, члан
7.
Ерол Растодер, члан

VI Савјет за заштиту животне средине

/предсједник и 4 члана/

1. Милован Живковић, предсједник

2. Премовић Божидар, члан

3. Борис Боричић, члан

4. Милутин Голубовић, члан

5. Томислав Целић, члан

VII Савјет за давање предлога назива насеља, улица и тргова

/предсједник и 6 чланова/

1. Горан Киковић, предсједник

2. Зоран Миловић, члан

3. Петар Лабудовић, члан

4. Кастратовић Милош,члан

5. Богдан Фатић, члан

6. Фахрудин Хадровић, члан

7. Драшко Дошљак, члан

VIII Савјет за представке и притужбе

/предсједник и 4 члана/

1. Александар Мијовић, предсједник

2. Данијела Марковић, члан

3. Марко Лалевић, члан

4. Милутин Голубовић, члан

5. Бранислав Јокић, члан

IX Савјет за превенцију болести зависности

/предсједник и 4 члана/

1. Милорад Магделинић, предсједник

2. Дарко Бубања, члан

3. Вања Драгојевић, члан

4. Лидија Кљајић, члан

5. Ранка Бабић, члан

X Савјет за родну равноправност

/предсједник и 4 члана/

1. Споменка Ђаловић, предсједница

2. Данијела Марковић, члан

3. Јелена Божовић, члан

4. Ребека Чиловић, члан

5. Милосава Пауновић, члан

XI Одборници који ће присуствовати закључењу

бракова: /7 чланова/

1. Милица Лабудовић

2. Вида Ивановић

3. Јелена Божовић

4. Милосава Пауновић

5. Богдан Јоксимовић

6. Споменка Ђаловић

7. Бранислав Јокић