I Одбор за избор и именовање

1. Игор Бабић, предсједник

2. Милорад Ђукић, члан

3. Томислав Шћекић, члан

4. Лидија Кљајић, члан

5. Видоје Рмуш, члан

II Одбор за Статут и прописе

1. Вида Ивановић, предсједница

2. Томислав Шћекић, члан

3. Ранко Шћекић, члан

4. Вања Ђуричанин, члан

5. Бранислав Јокић, члан

III Одбор за буџет, привреду и развој

1. Радивоје Ивановић, предсједник

2. Вуко Трифуновић, члан

3. Милун Рмуш, члан

4. Маја Ђуришић, члан

5. Тихомир Богавац, члан

6. Дејан Ћорац, члан

7. Владан Бабовић,члан

 

IV Одбор за планирање и уређење простора и комунално-стамбену дјелатност

1. Милош Рмуш, предсједник

2. Мартин Кљајић, члан

3. Маја Ђуришић, члан

4. Никола Кораћ, члан

5. Жарко Раичевић, члан

6. Ивана Лутовац, члан

7. Владан Бабовић, члан

V Одбор за друштвене дјелатности

1. Младен Стијовић, предсједник

2. Вида Ивановић, члан

3. Виолета Аковић, члан

4. Игор Бабић,члан

5. Миро Недић, члан

6. Ивана Лутовац, члан

7. Џенета Међедовић, члан

 

VI. Одбор за међуопштинску и међународну сарадњу

1. Миро Цимбаљевић, предсједник

2. Милун Рмуш, члан

3. Видоје Рмуш, члан

4. Ирвин Масличић, члан

5. Ивана Лутовац, члан

VI Савјет за заштиту животне средине

1. Снежана Марсенић, предсједница

2. Јован Синановић, члан

3. Милосава Пауновић, члан

4. Миро Недић, члан

5. Зорка Бракочевић, члан

 

VII Савјет за давање предлога назива насеља, улица и тргова

1. Радивоје Ивановић, предсједник

2. Вуко Трифуновић, члан

3. Никола Урошевић, члан

4. Светозар Станковић,члан

5. Перица Лабудовић, члан

6. Богдан Јоксимовић, члан

7. Жарко Раичевић, члан

 

VIII Савјет за родну равноправност

1. Вања Ђуричанин, предсједница

2. Ранка Томовић, члан

3. Александра Радојевић, члан

4. Андријана Вучетић Обадовић, члан

5. Милета Добрашиновић, члан

 

IX Савјет за права лица са инвалидитетом

1. Илија Раковић, предсједник

2. Миро Цимбаљевић, члан

3. Валентина Бугарин, члан

4. Милосава Пауновић, члан

5. Станојка Ојданић, члан

X Одборници који ће присуствовати закључењу бракова

1.Вида Ивановић

2. Александра Радојевић

3. Видоје Рмуш

4. Маја Ђуришић

5. Бранислав Јокић

6. Рајко Ивановић

7. Џенета Међедовић