I Одбор за избор и именовање

1. Игор Бабић, предсједник

2. Милорад Ђукић, члан

3. Радојица Бакић, члан

4. Жарко Раичевић, члан

5. Видоје Рмуш, члан

II Одбор за Статут и прописе

1. Вида Ивановић, предсједница

2. Милун Рмуш, члан

3. Ранко Шћекић, члан

4. Вања Ђуричанин, члан

5. Бранислав Јокић, члан

III Одбор за буџет, привреду и развој

1. Радивоје Ивановић, предсједник

2. Вуко Трифуновић, члан

3. Милун Рмуш, члан

4. Јована Лалић, члан

5. Тихомир Богавац, члан

6. Дејан Ћорац, члан

7. Владан Бабовић,члан

 

IV Одбор за планирање и уређење простора и комунално-стамбену дјелатност

1. Милош Рмуш, предсједник

2. Мартин Кљајић, члан

3. Јована Лалић, члан

4. Никола Кораћ, члан

5. Жарко Раичевић, члан

6. Ивана Лутовац, члан

7. Владан Бабовић, члан

V Одбор за друштвене дјелатности

1. Младен Стијовић, предсједник

2. Вида Ивановић, члан

3. Виолета Аковић, члан

4. Игор Бабић,члан

5. Миро Недић, члан

6. Ивана Лутовац, члан

7. Џенета Међедовић, члан

 

VI. Одбор за међуопштинску и међународну сарадњу

1. Миро Цимбаљевић, предсједник

2. Милун Рмуш, члан

3. Видоје Рмуш, члан

4. Ирвин Масличић, члан

5. Ивана Лутовац, члан

 

Одбор директора ДОО “Спортски центар“’Беране

 1. Бојан Миљић
 2. Милош Вељић
 3. Мирослав Сенић
 4. Кармело Иритано
 5. Никола  Вуковић

Одбор директора ДОО “Комунално“ Беране

 1. Ивана Рмуш
 2. Радоица Бакић
 3. Милан Мојашевић
 4. Веселин Богавац
 5. Иван Ојданић

Управни одбор ЈУ “Дневни центар за дјецу и омладину са сметњама и тешкоћама у развоју“ Беране

 1. др Зорица Бабић, предсједница
 2. Вања Драгојевић, члан
 3. Сефо   Кожар, члан

Етичка комисија за локалне службенике и намјештенике Општине Беране

 1. Снежана Милић, предсједница
 2. Милан Кнежевић, члан
 3. Слободанка Рмуш, члан
 4. Ивана Пајковић, члан

VI Савјет за заштиту животне средине

1. Снежана Марсенић, предсједница

2. Јован Синановић, члан

3. Милосава Пауновић, члан

4. Миро Недић, члан

5. Зорка Бракочевић, члан

 

VII Савјет за давање предлога назива насеља, улица и тргова

1. Радивоје Ивановић, предсједник

2. Вуко Трифуновић, члан

3. 

4. Светозар Станковић,члан

5. Перица Лабудовић, члан

6. Богдан Јоксимовић, члан

7. Жарко Раичевић, члан

 

VIII Савјет за родну равноправност

1. Вања Ђуричанин, предсједница

2. Ранка Томовић, члан

3. Александра Радојевић, члан

4. Андријана Вучетић Обадовић, члан

5. Милета Добрашиновић, члан

 

IX Савјет за права лица са инвалидитетом

1. Илија Раковић, предсједник

2. Миро Цимбаљевић, члан

3. Валентина Бугарин, члан

4. Милосава Пауновић, члан

5. Станојка Ојданић, члан

 

Савјет ЈУ “Полимски музеј“ Беране

 1. Вукашин Митровић, за предсједника
 2. Валентина Бугарин, за члана
 3. Дејан Шћекић, за члана
 4. Стефан Дабетић, за члана
 5. Предраг Лутовац, за члана

Савјет ЈУ “Центар за културу“ Беране“

 1. Јадранка Томовић, за предсједницу
 2. Бојана Булатовић, за члана
 3. Драго Лабовић за члана
 4. Слободанка Боричић, за члана
 5. Момчило Јоксимовић, за члана

X Одборници који ће присуствовати закључењу бракова

1.Вида Ивановић

2. Александра Радојевић

3. Видоје Рмуш

4. Светозар Станковић

5. Бранислав Јокић

6. Рајко Ивановић

7. Џенета Међедовић