Одбор за избор и именовање

1. Драгомир Ђукић, за предсједника
2. Владан Фолић, за члана
3. Јасна Кнежевић, за члана
4. Ранко Раичевић, за члана
5. Лидија Кљајић, за члана

Одбор за Статут и прописе

1. Вида Ивановић, предсједник
2. Анђела Бојовић, члан
3. Милосава Пауновић, члан
4. Драшко Дошљак, члан
5. Гордана Ђукић, члан

Одбор за финансије, привреду и развој

1. Борис Бућковић, предсједник
2. Горан Киковић, члан
3. Јованка Богавац, члан
4. Јасна Кнежевић, члан
5. Споменка Ђаловић, члан
6. Хафиз Новалић, члан
7. Богдан Фатић, члан

Одбор за планирање и уређење простора и комунално-стамбену дјелатност

1. Петар Лабудовић, предсједник
2. Југослав Рачић, члан
3. Велимир Ђуришић, члан
4. Нада Софтић, члан
5. Далибор Шћекић, члан
6. Бранко Фемић, члан
7. Фахрудин Хадровић, члан

Одбор за друштвене дјелатности

1. Дарко Бубања, предсједник
2. Драган Дробњак, члан
3. Вида Ивановић, члан
4. Горан Киковић,члан
5. Александар Бабовић, члан
6. Александра Зечевић, члан
7. Радош Раичевић, члан

Одбор за међуопштинску и међународну сарадњу

1. Југослав Рачић, предсједник
2. Милован Живковић, члан
3. Драгомир Ђукић, члан
4. Ервин Манџукић, члан
5. Богдан Јоксимовић, члан

Савјет за заштиту животне средине

1. Милован Живковић, предсједник
2. Радован Кастратовић, члан
3. Јасна Кнежевић, члан
4. Томислав Целић, члан
5. Лидија Кљајић, члан

Савјет за давање предлога назива насеља, улица и тргова

1. Драган Лекић, предсједник
2. Анђела Бојовић, члан
3. Зоран Миловић, члан
4. Радојица Живковић,члан
5. Сретен Лутовац, члан
6. Фахрудин Хадровић, члан
7. Бранко Фемић, члан

Савјет за представке и притужбе

1. Александар Мијовић, предсједник
2. Борис Бућковић, члан
3. Јованка Богавац, члан
4. Гордана Ђукић, члан
5. Валентина Дашић, члан
Савјет за превенцију болести зависности

1. Јованка Богавац, предсједница
2. Милосава Пауновић, члан
3. Даница Пајковић, члан
4. Радош Раичевић, члан
5. Марија Шћекић, члан

Савјет за сарадњу са Невладиним организацијама

1. _________________
2. _________________
3. _________________
4. Дејан Ћорац, члан
5. Далибор Шћекић, члан

Савјет за родну равноправност

1. Споменка Ђаловић, предсједник
2. Нада Софтић, члан
3. Вида Ивановић, члан
4. Мирела Рамусовић, члан
5. Јасна Кнежевић, члан

Одборници који ће присуствовати закључењу бракова:

1. Вида Ивановић
2. Југослав Рачић
3. Борис Бућковић
4. Нада Софтић
5. Гордана Ђукић
6. Богдан Јоксимовић
7. Бранко Фемић