I Одбор за избор и именовање

1. Петар Лабудовић, за предсједника

2. Новица Обрадовић, за члана

3. Владан Фолић, за члана

4. Саша Пешић, за члана

5. Лидија Кљајић, за члана

II Одбор за Статут и прописе

1. Вида Ивановић, предсједница

2. Јасна Кнежевић, члан

3. Милосава Пауновић, члан

4. Наташа Мијовић, члан

5. Онур Бабаић, члан

III Одбор за финансије, привреду и развој

1. Јасна Кнежевић, предсједница

2. __________________

3. Борис Боричић, члан

4. Мартин Кљајић, члан

5. Богдан Фатић, члан

6. Решид Адровић, члан

7. Споменка Ђаловић, члан

IV Одбор за планирање и уређење простора и комунално-стамбену дјелатност

1. Петар Лабудовић, предсједник

2. Милун Рмуш, члан

3.__________________

4. Борис Боричић, члан

5. Решид Адровић, члан

6. Влајко Радовић, члан

7. Дејан Ћорац, члан

V Одбор за друштвене дјелатности

1. Дарко Бубања, предсједник

2. Вида Ивановић, члан

3. Горан Киковић, члан

4. Мартин Кљајић,члан

5. Радош Раичевић, члан

6. Драгана Делевић, члан

7. Ерол Растодер, члан

VI Савјет за заштиту животне средине

1. Милован Живковић, предсједник

2. Радослав Шекуларац, члан

3. Борис Боричић, члан

4. Милутин Голубовић, члан

5. Томислав Целић, члан

VII Савјет за давање предлога назива насеља, улица и тргова

1. Горан Киковић, предсједник

2. Зоран Миловић, члан

3. Петар Лабудовић, члан

4. Милош Раковић,члан

5. Богдан Фатић, члан

6. Фахрудин Хадровић, члан

7. Драшко Дошљак, члан

VIII Савјет за представке и притужбе

1. Александар Мијовић, предсједник

2. Слободан Вељић, члан

3. ____________________

4. Емира Новалић, члан

5. Бранислав Јокић, члан

IX Савјет за превенцију болести зависности

1. Милорад Магделинић, предсједник

2. Дарко Бубања, члан

3. Вања Драгојевић, члан

4. Лидија Кљајић, члан

5. Ранка Бабић, члан

X Савјет за родну равноправност

1. Споменка Ђаловић, предсједница

2. Слободан Вељић, члан

3. Јелена Божовић, члан

4. Ребека Чиловић, члан

5. Милосава Пауновић, члан

XI Одборници који ће присуствовати закључењу бракова

1. Милица Лабудовић

2. Вида Ивановић

3. Јелена Божовић

4. Милосава Пауновић

5. Богдан Јоксимовић

6. Споменка Ђаловић

7. Бранислав Јокић