Juče je u sali za sjednice Skupštine, održana prezentacija izvještaja Skupštine opštine Berane za 2016. godinu. Prezentaciji su prisustvovali šefovi klubova odbornika, predsjednici radnih tijela Skupštine, sekretari  organa lokalne uprave, direktori DOO , koordinator programa Građanske alijanse,  Edin Koljenović i predstavnici medija.

Predsjednik Skupštine, Goran Kiković  se u uvodnom dijelu osvrnuo na aktivnosti lokalnog Parlamenta u protekloj godini i između ostalog istakao da je Skupština donijela ukupno 87 akata, kao i da  su pored sjednica Skupštine, radna tijela redovno zasijedala i donosila važne odluke. Najviše sjednica u 2016. godini održali su: Odbor za izbor i imenovanja (13), Odbor za statut i propise (10) i Odbor za međuopštinsku i međunarodnu saradnju (7). Predsjednici radnih tijela su emisijama Radio Berana, više puta uživo nastupali i  javnosti izlagali aktivnosti i na taj način  građane upoznavali sa radom  nadležnostima odbora. Naveo je da su Izvještajem obuhvaćene sve aktivnosti: broj donešenih akata, pregled aktivnosti odbornika na sjednicama Skupštine i radnim tijelima, odbornička pitanja, prisutnost sjdenicama, međunarodna aktivnost, bilans budžeta i dr.

O Izvještaju su govorili i Dragomir Đukić, šef Kluba odbornika SNP-a, Vida Ivanović, zamjenica šefa Kulba odbornika DF-a i Draško Došljak, šef Kluba odbornika DPS-a.

U nastavku je koordinator programa GA, Edin Koljenović,  prezentirao pilot projekat „E – odbornik“ , koji se odnosi na uspostavljanje onlajn lokalnog Parlamenta. Ovim projektom treba da se uspostavi onlajn prenos sjednica lokalnog Parlamenta u Beranama, kojim treba  da se približi rad Skupštine građanima, omogući komunikacija sa odbornicima putem platforme, kako bi građani bili blagovremeno informisani o aktivnostima odbornika i lokalnog Parlamenta. Putem  platforme www.odbornik.me građani će moći da kontaktiraju odbornike, postavljaju im pitanja ili iniciraju rešavanje određenih problema, što će omogućiti građanima da utiču na donošenje kvalitetnijih odluka. Naglašeno je da je Berane prva opština u Crnoj Gori u kojoj će se realizovati ovaj projekat.

U raspravi povodom ovog projekta učestvovali su predsjednik Skupštine, Goran Kiković  i odbornici:  Dragomir Đukić, Draško Došljak, Anđela Bojović, Mira Paunović i direktor Uprave za naplatu lokalnih  javnih prihoda, Zoran Jelić. Odbornici su podržali ponuđeni predlog projekta.

Izvještaj o radu SO Berane za 2016.godinu možete preuzeti ovdje

 

 

print