Forum MNE je u partnerstvu sa šest država regiona Zapadnog Balkana (Crna Gora, Srbija, Makedonija, Kosovo, Albanija, Bosna i Hercegovina) organizovao regionalnu konferencija ‘’Omladinski rad u borbi protiv nasilnog ekstremizma’’ Cilj konferencije je identifikovanje efektivnih praksi u omladinskom radu koje bi doprinijele prevenciji nasilnog ekstremizma među mladim ljudima u regionu.

Konferencija je okupila predstavnike šest zemalja iz regiona, koji dolaze iz redova civilnog društva, organa reda i institucija nacionalnog i lokalnog nivoa.  Ispred Kancelarije za mlade Opštine Berane, konferenciji je prisustvovala Marijeta Mojašević.

Na konferenciji je pokrenuta diskusija o pokretačima nasilnog ekstremizma i podsticajima koji doprinose njegovom razvoju i nastavljena je diskusija o ulozi omladinskog rada u borbi protiv nasilnog ekstremizma i ulozi koju organizacije civilnog društva, a posebno omladinski radnici imaju u ovom procesu.

Konferencija je dio projekta ‘’Otpornost mladih prema radikalnim i ekstremnim ponašanjima’’ koji sprovodi organizcija Forum MNE u partnerstvu sa DamaD-Srbija, PRONI Centar za omladinski rad-Bosna i Hercegovina, Institut za demokratiju i medijaciju -Albanija, FIQ Forum za građanske inicijative-Kosovo i SEGA, Koalicija omladinskih organizacija-Makedonija.

Projekat je finansijski podržao Balkanski fond za demokratiju, projekat Njemačkog Maršal fonda SAD.

print