Javne ustanove ,,Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju” Berane i Pljevlja, u okviru projekta „Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život“, organizovali su obuku za primjenu Asistivne tehnologije u radu sa djecom sa smetnjama i teškoćama u razvoju. Obuka je u sprovedena u prostorijama Dnevnog centra Berane.

Predavači seminara bili su Mirjana Lazor, pedagog i  Nevena Ivković, AT tehničar iz Škole za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ iz Novog Sada.

Dnevni centari Pljevlja i Berane su u okviru projekta dobili su asistivnu tehnologiju za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju (komunikatore Go-Talk i Tobi, prilagođene tastature, miševe, tablete, računare itd.) kao i poseban softver za rad sa djecom sa smetnjama u razvoju.

Prema riječima osoblja Dnevnog centra Berane, kroz projekat „Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život djece i omladine sa smetnjama i teškoćama u razvoju”, ova ustanova dobila veoma kvalitetnu opremu jednostavne i visoke tehnologije.

Projekat  Podrška inkluzivnom obrazovanju i obuci za svakodnevni život djece i mladih sa smetnjama u razvoju  zajednički se implementiran od strane Dnevnog centra za djecu i omladinu sa smetnjama u razvoju Pljevlja i OŠ „Dimitrije Tucović” iz Čajetine, kao jedan od 5 odobrenih projekata u okviru 3. Poziva za projekte prekograničnog  programa Srbije i Crne Gore, a koji je finansira Evropska unija.

Realizacija projekta značajnoje podržana od strane lokalnih partnera –Dnevnog centra Berane, Gimnazije ,,Tanasije Pejatović“, Udruženje roditelja djece sa smetnjama u razvoju ,,Zračak nade”, Udruženje građana Zlatiborski krug i Osnovne škole za obrazovanje djece sa smetnjama u razvoju  ,,Miodrag V. Matić“.

print