Milosava Paunović
Petar Labudović
Milorad Magdelinić
Jasna Knežević
Darko Bubanja
Slobodan Veljić
Milovan Živković
Vladan Folić
Vida Ivanović
Radojica Živković
Goran Kiković
Jelena Božović
Marko Lalević
Boris Boričić
Milica Labudović
Martin Kljajić
Novica Obradović
Milun Rmuš
Draško Došljak
Spomenka Đalović
Bogdan Fatić
Dalibor Šćekić
Dragana Delević
Radoš Raičević
Saša Pešić
Dejan Ćorac
Lidija Kljajić
Rešid Adrović
Emira Novalić
Branislav Jokić
Bogdan Joksimović
Nataša Mijović
Vlajko Radović
Onur Babaić
Erol Rastoder

Socijalistička narodna partija

 1. Milosava Paunović
 2. Petar Labudović
 3. Milorad Magdelinić
 4. Jasna Knežević
 5. Darko Bubanja
 6. Slobodan Veljić

Nova srpska demokratija

 1. Vladan Folić
 2. Vida Ivanović
 3. Radojica Živković
 4. Goran Kiković
 5. Jelena Božović

Demokratska Crna Gora

 1. Milica Labudović
 2. Martin Kljajić
 3. Novica Obradović
 4. Milun Rmuš

Pokret za promjene

 1. Marko Lalević

Demokratska narodna partija

 1. Boris Boričić

Srpska stranka

 1. Milovan Živković

Demokratska partija socijalista

 1. Draško Došljak, predsjednik
 2. Spomenka Đalović, zamjenica
 3. Bogdan Fatić
 4. Dalibor Šćekić
 5. Dragana Delević
 6. Radoš Raičević
 7. Saša Pešić
 8. Dejan Ćorac
 9. Lidija Kljajić
 10. Rešid Adrović
 11. Emira Novalić
 12. Branislav Jokić
 13. Bogdan Joksimović
 14. Nataša Mijović
 15. Vlajko Radović

Socijaldemokrate Crne Gore

 1. Onur Babaić

 

Bošnjačka stranka

 1. Erol Rastoder

KLUB  ODBORNIKA – Socijalistička narodna partija

 1. Milosava Paunović, predsjednica
 2. Petar Labudovi, zamjenik
 3. Milorad Magdelinić
 4. Jasna Knežević,
 5. Milovan Živković
 6. Darko Bubanja
 7. Slobodan Veljić

 

KLUB ODBORNIKA  – Demokratski front

 1. Vladan Folić, predsjednik
 2. Vida Ivanović, zamjenica
 3. Radojica Živković
 4. Marko Lalević
 5. Boris Boričić
 6. Goran Kiković
 7. Jelena Božović

KLUB ODBORNIKA – Demokratska Crna Gora

 1. Milica Labudović, predsjednica
 2. Goran Folić, zamjenik
 3. Novica Obradović
 4. Vladimir Đaković

 

KLUB ODBORNIKA – Demokratska partija socijalista

 1. Draško Došljak, predsjednik
 2. Spomenka Đalović, zamjenica
 3. Bogdan Fatić
 4. Dalibor Šćekić
 5. Dragana Delević
 6. Radoš Raičević
 7. Saša Pešić
 8. Dejan Ćorac
 9. Lidija Kljajić
 10. Rešid Adrović
 11. Emira Novalić
 12. Branislav Jokić
 13. Bogdan Joksimović
 14. Nataša Mijović
 15. Vlajko Radović

 

KLUB  ODBORNIKA – Socijaldemokrate – Bošnjačka stranka

 1. Onur Babaić, predsjednik
 2. Erol Rastoder, zamjenik