Јавна расправа – Статут

Јавна расправа-ДУП-Лијева-обала-Лима

Јавна расправа-Дуп-Парк

Јавна расправа – Буџет 2017.

Јавна расправа – Савјет за сарадњу са НВО

Јавна расправа – ЛСЛ Калудра

Јавна расправа – Одлука о водоснабдијевању на сеоском подручју

Јавна расправа – Буџет 2016.

Јавнa расправa – Одлукa о комуналном реду

Јавна расправа – Планска документа

НАЦРТ ОДЛУКЕ О ФИНАНСИРАЊУ И СУФИНАНСИРАЊУ СПОРТА –Нацрт одлуке – закључак – позив – план  )

ОДЛУКA О ПОРЕЗУ НА НЕПОКРЕТНОСТИНацрт и закључак,    позив   и   план)

Нацрт Локалног плана заштите животне средине 

Јавна расправа – Елаборат „Никола“ ДОО

Јавна расправа – Нацрт закона о становању и одржавању стамбених зграда

ОДЛУКА О НАСЕЉИМА И ГРАНИЦАМА ПОДРУЧЈА НАСЕЉА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕРАНЕ

Једногодишњи програм уређења простораНацрт и закључак, позив и план)

Општински план за заштиту и спашавање од пожара ( Закључак, позив и план)

Одлукa о додјели једнократне помоћи за новорођено дијетеНацрт,    закључак и позив)

План постављања привремених објеката (Одговори на примједбе приспјеле на јавном увиду)