JU Centar za kulturu
Period 05.12-10.12.2017.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga

JU Polimski muzej
Period 05.12-10.12.2017.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Berane
Period 05.12-10.12.2017.

Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga

DOO „Sportski centar“

Period 05.12-10.12.2017.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga

DOO „Vodovod i kanalizacija“
Period 05.12-10.12.2017.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga

DOO „Parking servis“

Period 05.12-10.12.2017.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga

DOO „Agencija za investicije i razvoj“
Period 05.12-10.12.2017.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga