Period 12.7-17.7.2016.

Audi A6 (BACG001)Utrošak goriva   Škoda Octavia (BACG012)Utrošak goriva  

Škoda Octavia (BACG005)Utrošak goriva  Škoda Octavia (BACG004)Utrošak goriva  

Škoda Fabia (BACG064)Utrošak goriva   Peugeot 406 (BACG045)Utrošak goriva

Lada Kalina (BACG035)Utrošak goriva   Renault Master (BACG083)-  Utrošak goriva  

GAZ (BACG061)–   Utrošak goriva

Period 18.7-24.7.2016.

Audi A6 (BACG001) Utrošak goriva    Škoda Octavia (BACG012) Utrošak goriva  

Škoda Octavia (BACG005)Utrošak goriva   Škoda Octavia (BACG004) Utrošak goriva  

Škoda Fabia (BACG064) Utrošak goriva   Peugeot 406 (BACG045)Utrošak goriva

Lada Kalina (BACG035) Utrošak goriva   Renault Master (BACG083) Utrošak goriva  

GAZ (BACG061)Utrošak goriva 

Period 25.7-31.7.2016.

Audi A6 (BACG001) Utrošak goriva   Škoda Octavia (BACG012) Utrošak goriva 

Škoda Octavia (BACG005) –Utrošak goriva   Škoda Octavia (BACG004) Utrošak goriva 

Škoda Fabia (BACG064) Utrošak goriva    Peugeot 406 (BACG045) Utrošak goriva

Lada Kalina (BACG035) Utrošak goriva   Renault Master (BACG083)   Utrošak goriva

GAZ (BACG061)  Utrošak goriva

Period 1.8-7.8.2016.

Audi A6 (BACG001)  Utrošak goriva  Škoda Octavia (BACG012) Utrošak goriva 

Škoda Octavia (BACG005) –Utrošak goriva  Škoda Octavia (BACG004) Utrošak goriva 

Škoda Fabia (BACG064) Utrošak goriva  Peugeot 406 (BACG045) –Utrošak goriva

Lada Kalina (BACG035) Utrošak goriva  Renault Master (BACG083) Utrošak goriva 

GAZ (BACG061) –Utrošak goriva

Period 8.8-14.8.2016.

Audi A6 (BACG001) Utrošak goriva   Škoda Octavia (BACG012) Utrošak goriva 

Škoda Octavia (BACG005) –Utrošak goriva     Škoda Octavia (BACG004) Utrošak goriva 

Škoda Fabia (BACG064) Utrošak goriva     Lada Kalina(BACG035) –Utrošak goriva

Peugeot 406 (BACG045) Utrošak goriva  Renault Master (BACG083) Utrošak goriva 

GAZ (BACG061) –Utrošak goriva

Period 15.8-21.8.2016.

Audi A6 (BACG001) Utrošak goriva   Škoda Octavia (BACG012) Utrošak goriva 

Škoda Octavia (BACG005) Utrošak goriva    Škoda Octavia (BACG004) Utrošak goriva 

Škoda Fabia (BACG064) Utrošak goriva  Lada Kalina(BACG035) –Utrošak goriva

Peugeot 406 (BACG045) -Utrošak goriva     Renault Master (BACG083) Utrošak goriva 

GAZ (BACG061)–  Utrošak goriva  

Period 22.8-28.8.2016.

Audi A6 (BACG001) Utrošak goriva    Škoda Octavia (BACG012) Utrošak goriva 

Škoda Octavia (BACG005) –Utrošak goriva    Škoda Octavia (BACG004) Utrošak goriva 

Škoda Fabia (BACG064) Utrošak goriva   Lada Kalina(BACG035) –Utrošak goriva

Peugeot 406 (BACG045) Utrošak goriva   Renault Master (BACG083) Utrošak goriva 

GAZ (BACG061)  Utrošak goriva

Period 29.8-4.9.2016.

Audi A6 (BACG001) -Utrošak goriva   Škoda Octavia (BACG012) -Utrošak goriva 

Škoda Octavia (BACG005)Utrošak goriva   Škoda Octavia (BACG004) -Utrošak goriva 

Škoda Fabia (BACG064) -Utrošak goriva  Lada Kalina(BACG035) -Utrošak goriva

Peugeot 406 (BACG045) -Utrošak goriva  Renault Master (BACG083) -Utrošak goriva 

GAZ (BACG061) Utrošak goriva

Period 5.9-11.9.2016.

Obavještenje Škoda Oktavia (BACG004)
Obavještenje Škoda Fabia (BACG064)

Audi A6 (BACG001)Utrošak goriva    Škoda Octavia (BACG012) Utrošak goriva  

Škoda Octavia (BACG005) –    Utrošak goriva   Lada Kalina(BACG035) –    Utrošak goriva  

Peugeot 406 (BACG045) Utrošak goriva   Renault Master (BACG083) –    Utrošak goriva  

GAZ (BACG061) Utrošak goriva

Period 12.9-18.9.2016.

Audi A6 (BACG001) -Utrošak goriva   Škoda Octavia (BACG012) -Utrošak goriva 

Škoda Octavia (BACG005)-Utrošak goriva   Lada Kalina(BACG035) -Utrošak goriva   

Peugeot 406 (BACG045)-Utrošak goriva  Renault Master (BACG083) -Utrošak goriva 

GAZ (BACG061) -Utrošak goriva

Period 19.9-25.9.2016.

Audi A6 (BACG001) -Utrošak goriva   Škoda Octavia (BACG012) -Utrošak goriva 

Škoda Octavia (BACG005)-Utrošak goriva   Lada Kalina(BACG035) -Utrošak goriva   

Peugeot 406 (BACG045)-Utrošak goriva  Renault Master (BACG083) -Utrošak goriva 

GAZ (BACG061) -Utrošak goriva

Period 26.9-2.10.2016.

Audi A6 (BACG001) -Utrošak goriva   Škoda Octavia (BACG012)-Utrošak goriva 

Škoda Octavia(BACG005)-Utrošak goriva   Lada Kalina (BACG035) -Utrošak goriva   

Peugeot 406 (BACG045) -Utrošak goriva  Renault Master (BACG083) -Utrošak goriva 

GAZ (BACG061) -Utrošak goriva

Period 03.10-9.10.2016.

Audi A6 (BACG001) -Utrošak goriva   Škoda Octavia (BACG012)-Utrošak goriva 

Škoda Octavia(BACG005)-Utrošak goriva   Lada Kalina (BACG035) -Utrošak goriva   

Peugeot 406 (BACG045) -Utrošak goriva  Renault Master (BACG083) -Utrošak goriva 

GAZ (BACG061) -Utrošak goriva

Period 10.10-16.10.2016.

Audi A6 (BACG001) -Utrošak goriva   Škoda Octavia (BACG012)-Utrošak goriva

Škoda Octavia(BACG005)-Utrošak goriva   Lada Kalina (BACG035) -Utrošak goriva   

Peugeot 406 (BACG045) -Utrošak goriva  Renault Master (BACG083) -Utrošak goriva 

GAZ (BACG061) -Utrošak goriva

JU Centar za kulturu
Period 12.7-17.7.2016.

Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 18.7-24.7.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 25.7-31.7.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 1.8-7.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 8.8-14.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 15.8-21.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 22.8-28.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 29.8-4.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 5.9-11.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 12.9-18.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 19.9-25.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 26.9-2.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 3.10-9.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 10.10-16.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga

JU Polimski muzej
Period 12.7-17.7.2016.

Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 18.7-24.7.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 25.7-31.7.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 1.8-7.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 8.8-14.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 15.8-21.8.2016.
Putni nalog
Period 22.8-28.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 29.8-4.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 5.9-11.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 12.9-18.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 19.9-25.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 26.9-2.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 3.10-9.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 10.10-16.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga

JU Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju Berane
Period 12.7-17.7.2016.

Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 18.7-24.7.2016.
Putni nalog
Period 25.7-31.7.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 1.8-7.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 8.8-14.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 15.8-21.8.2016.
Putni nalog (BACG081)
Period 22.8-28.8.2016.
Putni nalog(BACG086)    Putni nalog (BACG081)
Period 29.8-4.9.2016.
Putni nalog (BACG081)
Period 5.9-11.9.2016.
Putni nalog (BACG081
Period 12.9-18.9.2016.
Putni nalog (BACG081)

Period 19.9-25.9.2016.
Putni nalog (BACG081
Period 26.9-2.10.2016.
Putni nalog (BACG081)

Period 3.10-9.10.2016.
Putni nalog (BACG081)
Period 10.10-16.10.2016.
Putni nalog (BACG081)

DOO „Sportski centar“
Period 12.7-17.7.2016.

Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 18.7-24.7.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 25.7-31.7.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 1.8-7.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 8.8-14.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 15.8-21.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 22.8-28.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 29.8-4.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 5.9-11.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 12.9-18.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 19.9-25.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 26.9-2.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 3.10-9.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 10.10-16.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga

DOO „Vodovod i kanalizacija“
Period 12.7-17.7.2016.

Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 18.7-24.7.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 25.7-31.7.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 1.8-7.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 8.8-14.8.2016.
Putni nalog
Period 15.8-21.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 22.8-28.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 29.8-4.9.2016.

Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 5.9-11.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 12.9-18.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 19.9-25.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 26.9-2.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 3.10-9.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 10.10-16.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga

DOO „Komunalno“
Period 12.7-17.7.2016.

Putni nalog
U navedenom periodu bilo i putnih naloga za specijalna komunalna vozila u redovnim aktivnostima sakupljanja komunalnog otpada, ukoliko se javi potreba možemo i njih skenirati i dostaviti Vam iste.
Period 18.7-24.7.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 25.7-31.7.2016.
Putni nalog1    Putni nalog 2
Period 1.8-7.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 8.8-14.8.2016.
Putni nalog
Period 15.8-21.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 22.8-28.8.2016.
Putni nalog
Period 5.9-11.9.2016.
Putni nalog (BACG085)
Obavještenje Škoda Oktavia (BACG033)
Obavještenje Škoda Fabia (BACG064)
Period 12.9-18.9.2016.
Putni nalog
Putni nalog1   Putni nalog2   Putni nalog3

Period 19.9-25.9.2016.
Putni nalog1   Putni nalog2
Period 26.9-2.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 3.10-9.10.2016.
Putni nalog1   Putni nalog2
Period 10.10-16.10.2016.
Putni nalog1   Putni nalog2

DOO „Parking servis“
Period 12.7-17.7.2016.

Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 18.7-24.7.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 25.7-31.7.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 1.8-7.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 8.8-14.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 15.8-21.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 22.8-28.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 29.8-4.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 5.9-11.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 12.9-18.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 19.9-25.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 26.9-2.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 3.10-9.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 10.10-16.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga

DOO „Agencija za investicije i razvoj“
Period 12.7-17.7.2016.

Putni nalog
Period 18.7-24.7.2016.
Putni nalog
Period 25.7-31.7.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 1.8-7.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 8.8-14.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 15.8-21.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 22.8-28.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 29.8-4.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 5.9-11.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 12.9-18.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 19.9-25.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 26.9-2.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 3.10-9.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 10.10-16.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga

Turistička organizacija
Period 12.7-17.7.2016.

Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 18.7-24.7.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 25.7-31.7.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 1.8-7.8.2016.
Putni nalog 1    Putni nalog 2
Period 8.8-14.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 15.8-21.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 22.8-28.8.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 29.8-4.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 5.9-11.9.2016.
Putni nalog
Period 12.9-18.9.2016.
Putni nalog1    Putni nalog2   
Period 19.9-25.9.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 26.9-2.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 3.10-9.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga
Period 10.10-16.10.2016.
Za navedeni period nije bilo izdatih putnih naloga