ОДЛУКA О ИЗБОРУ ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗАБРАНЕ ПРЕДСТАВНИКЕ И ФУНКЦИОНЕРЕ

ОДЛУКA о Етичкој комисији за изабране представнике и функционере

ПОСЛОВНИК О РАДУ ЕТИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗАБРАНЕ ПРЕДСТАВНИКЕ И ФУНКЦИОНЕРЕ

ОБРАЗАЦ ЕВИДЕНЦИЈЕ О ИЗАБРАНИМ ПРЕДСТАВНИЦИМА И ФУНКЦИОНЕРИМА

ОБРАЗАЦ ПРЕДСТАВКЕ

ЛИСТА ИЗАБРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА И ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ КОЈИ СУ ПОТПИСАЛИ ИЗЈАВУ О ПРИХВАТАЊУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

ЛИСТА ИЗАБРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА И ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ КОЈИ НИЈЕСУ ПОТПИСАЛИ ИЗЈАВУ О ПРИХВАТАЊУ ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

ЛИСТА ИЗАБРАНИХ ПРЕДСТАВНИКА И ФУНКЦИОНЕРА ОПШТИНЕ БЕРАНЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 3. ЕТИЧКОГ КОДЕКСА

Етички кодекс изабраних представника/ца и функционера/ки у општини Беране

Одлука о престанку мандата предсједнику Етичке комисије за изабране представнике и функционере

Одлука о избору предсједника Етичке комисије за изабране представнике и функционере