Javno preduzeće „Sportski centar“ je osnovano odlukom Skupštine opštine Berane, na sjednici održanoj 30.12.1993. godine. Tom odlukom u okviru ovog preduzeća objedinjeni su svi postojeći sportski objekti u gradu.

Preduzeće čuva, gazduje i održava Halu sportova, Košarkaški stadion i Fudbalski stadion sa pratećim objektima. Pored navedenog, preduzeće pruža usluge svim sportskim organizacijama oko organizovanja sportskih manifestacija, trenažnog procesa i svih drugih programa rada u vezi bavljenja sportskom djelatnošću.

Svoju osnovnu javnu funkciju JP Sportski Centar sprovodi kroz:

  • Pružanje usluga u oblasti sporta i sportskih rekreacija
  • pružanje usluga takmičarskom sportu za organizovanje sportskih manifestacija,priredbi i treninga
  • pružanje usluga gadjanima i radnim kolektivima u obavljanju sportsko rekreativnim aktivnostima
  • organizovanju kulturnih i javnih priredbi.

Pored navedenih usluga JP Sportski Centar je osnovano za upravljanje i održavanje Sportskog centra.

JPSC raspolaže sa sportskom halom sa depadansom, fudbalskim stadionom sa pomoćnim terenima kao i stadionom malih sportova (nekadašnji košarkaški stadion). Inače, hala sportova je površine 1.480 kvadratnih metara i može da primi 1.800 gledalaca.

Centar je do skoro raspolagao još sa baterijom malih sportova, mini igralištem sa vještačkom podlogom i teniskim terenima koji su zbog izgradnje nove sportske hale na kratko žrtvovani.

U planu je nova sportska dvorana kapaciteta 2.200 gledalaca, vrijednosti blizu 3.000.000 € sa svim pratećim sadržajima počeće uskoro da se gradi.

Adresa: Jasikovačka bb
Tel
: +382 51 233 980,
mob. tel: 068/369-396

Izvršni direktor: Goran Zonjić

Rođen 7.12.1958. u Beranama. Fakultet fizičke kulture završio u Beogradu. U JP Sportski centar Berane radi od 1993. godine. U periodu od 2001-2006. godine vršio funkciju direktora JP Sportski centar Berane. Istaknuti sportista i sportski radnik.

Odbor direktora

1. Rade Vojvodić,predsjednik
2. Dejan Dašić, član
3. Milan Mojašević, član
4. Vujadin Pantović,član
5. Miroslav Senić, član