Dan otvorenih vrata za NVO

Sekretarijat za sport, kulturu, mlade  i saradnju sa NVO…

Opširnije

JAVNI POZIV: Davanje predloga za nazive ulica bez naziva

CRNA GORA OPŠTINA BERANE Sekretarijat za opštu upravu i…

Opširnije

Javni poziv za sporazumni prestanak radnog odnosa

Opširnije

Javni poziv za upis dva studenta na FSKL

CRNA GORA OPŠTINA BERANE Sekretarijat za opštu upravu i…

Opširnije