Sanacija udarnih rupa na lokalnim saobraćajnicama

Počeli su radovi na sanaciji udarnih rupa na lokalnim saobraćajnicama. U narednih…

Opširnije

Radni sastanak Vlade Crne Gore i rukovodstva Opštine Berane

Predsjednik Vlade Crne Gore sa saradnicima boravio je u…

Opširnije

Radni sastanak sa Direkcijom javnih radova

Dana 06.07.2014. godine Direktor javnih radova Milan Martinović sa…

Opširnije

Nedeljni pregled aktivnosti Agencije za izgradnju i razvoj

DOO “Agencija za izgradnju i razvoj Berane” je u…

Opširnije